Metallinjalostajat ry:ltä 125 000 euroa Prosessimetallurgian tutkimusryhmän tutkijoille

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto myönsi 8.12.2023 apurahoja vuodelle 2024. Oulun yliopiston Prosessimetallurgian tutkimusyksikölle apurahoja myönnettiin 125 000 euron edestä.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen perustettiin vuonna 2009 rahasto Metallinjalostajat ry:n toimesta. Rahaston tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Prosessimetallurgian tutkimusyksiköstä apurahoja saivat:

Apulaisprofessori Ville-Valtteri Visuri, 25 000 euroa

Termodynaamiset tasapainot vetyplasmapelkistyssulatuksessa

Hankkeessa tutkitaan laskennallisen termodynamiikan ja laboratoriokokeiden avulla vetyplasmassa vallitsevia termodynaamisia tasapainoja sekä rikin ja fosforin jakautumista metallin ja kuonan välillä.

DI Ilpo Mäkelä, 25 000 euroa

Dynaaminen matemaattinen valokaariuunimalli

Väitöstyössä tutkitaan ja kehitetään valokaariuuniprosessin matemaattista prosessimallinnusta. Perinteisten prosessireittien lisäksi huomioimme uusien raaka-aineiden ja menetelmien käyttöä prosessissa.

DI Julius Norrena, 25 000 euroa

Teräksen jatkuvavalun ilmiöperusteinen ja datapohjainen laadunennustus koneoppimisen keinoin

Tutkimuksessa kehitetään ilmiöperusteisia koneoppimismalleja vikaantumisen ennustamiseen teräksen jatkuvavaluprosessissa. Laadunennustuksessa pyritään tarkastelemaan laskennallisesti jatkuvavaluprosessin aikana tapahtuvien metallurgisten ilmiöiden vaikutusta lopputuotteen laatuun.

DI Mika Pahnila, 25 000 euroa

Biohiilen ja sen ominaisuuksien muokkaaminen pyrometallurgisia sovelluksia varten

Väitöstyön tavoitteena on tutkia eri tapoja tuottaa biohiiltä ja muokata biohiilen ominaisuuksia, jotta sitä voidaan käyttää metallurgisissa sovelluksissa fossiilipohjaisten vaihtoehtojen sijasta.

DI Olli Vitikka, 25 000 euroa

Raudan- ja teräksenvalmistuksen sivujakeiden kierrättäminen ruuvipuristettuina briketteinä

Väitöstyössä tutkitaan raudan- ja teräksenvalmistusprosessien sivutuotteina syntyvien pölyjen, hilseiden, lietteiden ja kuonien sisäisiä kierrätysmahdollisuuksia kylmäsidottuina briketteinä. Tutkimuksessa keskitytään metallurgisiin ominaisuuksiin eli pääasiassa pelkistyvyyteen, turpoamiseen ja halkeiluun, ja se toteutetaan masuuni- ja valokaariuuniprosessien olosuhteita jäljittelevien laboratoriokokeiden avulla.

Viimeksi päivitetty: 25.1.2024