Metallintuottajat ja tutkimusorganisaatiot vahvistavat yhteistyötään päästöjen vähentämiseksi

Suomen johtavat metallituottajat ovat käynnistäneet kotimaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa laajan kolmivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on jatkaa teknologioiden kehittämistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi suomalaisessa metallituotannossa. Business Finlandin rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti on 17 miljoonaa euroa.
A researcher in a lab
Tutkijatohtori Aidin Heidari vetypelkistyksen parissa Oulun yliopistossa, kuva Mikko Törmänen.

Towards Carbon-Neutral Metals 2 – TOCANEM2 -hankkeessa Boliden Harjavalta, Fortum Battery Recycling, Fortum Waste Solutions, Jervois, Metso ja Outokumpu tekevät yhteistyötä pilotoidessaan prosesseja ja teknologioita, jotka on kehitetty yhteistyössä Aalto-yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja Åbo Akademin kanssa. Oulun yliopiston koordinoimassa hankkeessa työskentelee 40 tutkijaa eri tutkimusorganisaatioissa.

TOCANEM2 jatkaa aiempaa tehokkaaksi osoittautunutta yhteisinnovaatio-ohjelmaa. Toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön suomalaisten tutkimuslaitosten, metallituottajien, raaka-aineiden toimittajien ja teräksen sekä metallituotteiden valmistajien välillä. Jatkohankkeessa keskitytään uusiin vähähiilisiin ja hiilidioksidipäästöttömiin prosesseihin ja toimintatapoihin sekä keinoihin parantaa metallintuotannon energia- ja materiaalitehokkuutta prosessien yhdistämisen ja sivuvirtojen hyödyntämisen avulla. Jo aiemmin tunnistettuja prosessi-innovaatioita ja teknologioita viedään korkeammalle valmiustasolle.

”Metalliteollisuus on Suomen suurin teollisuudenala. Alan kehitys kohti hiilineutraaliutta on suuri teknologinen haaste, mutta samalla se on myös suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Hiilineutraalius edellyttää teknologisia innovaatioita ja merkittäviä muutoksia metallinkäsittelyssä, materiaalivirroissa ja energiantuotannossa. Päästövähennykset ja uudet teknologiset ratkaisut ovat myös tulevaisuudessa merkittävä kilpailutekijä globaaleilla markkinoilla. Yhteisinnovaatiohanke TOCANEM 2 on Business Finlandin strategian mukainen ja myötävaikuttaa myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen”, sanoo ekosysteemipäällikkö Satu Penttinen.

"Jo ensimmäisessä TOCANEM-ohjelmassa määrittelimme lupaavia teknologioita. Nyt TOCANEM 2:n avulla voimme keskittyä valittuihin uusiin teknologioihin, kuten metallien pelkistämiseen vedyllä ja vetyplasmasulatuspelkistämiseen, ja testata niiden soveltuvuutta teollisesti tärkeissä olosuhteissa. Olemme innostuneita myös biohiilestä lämmittämisessä”, sanoo hankkeen päätutkija, Oulun yliopiston professori Timo Fabritius. ”TOCANEM 2 edistää Suomen asemaa yhtenä maailman johtajana hiilineutraalin metallien tuotannossa. Toimintamme on jo herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta."

Hankkeen tärkeänä tehtävänä on myös työvoiman uudistaminen uusilla taidoilla ja ammattilaisilla, jotka muodostavat olennaisen kilpailutekijän suomalaiselle metalliteollisuudelle.

Lue lisää prosessimetallurgian tutkimusyksiköstä Oulun yliopistossa

Viimeksi päivitetty: 28.5.2024