Mikroyrittäjyyden apulaisprofessori haussa 19.11.2023 saakka

Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja Kerttu Saalasti Instituutissa on avoinna mikroyrittäjyyden nuoremman apulaisprofessorin tai apulaisprofessorin tehtävä.
Osa Oulun yliopiston sisäänkäynnin kyltistä

Tehtävä on valtakunnallisesti uusi. Lahjoitusvaroin perustettava professuuri vahvistaa mikroyrittäjyyden tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kytkee Oulun yliopiston entistä tiiviimmin alan kansainväliseen tutkimusverkostoon ja luo mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä mikroyrittäjyyden edellytyksiä koko Euroopan talousalueella. Professuuri lisää ymmärrystä myös uusista yrittämisen muodoista sekä edistää mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Tehtävään valittava mikroyrittäjyyteen erikoistunut yrittäjyyden nuorempi apulaisprofessori tai apulaisprofessori vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin ja Oulun kauppakorkeakoulun mikroyrittäjyyden tutkimuksesta ja tutkimuspohjaisesta koulutuksesta. Uusi tehtävä on osa mikroyrittäjyyden koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallista tehtävää, jonka Opetusministeriö on osoittanut Oulun yliopistolle vuodesta 2021 lähtien.

Professuuri vahvistaa mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset ovat yrityskenttämme laaja perusta, sillä Suomen yrityksistä jopa 94 % on mikroyrityksiä. Mikroyrityksissä on neljännes Suomen kaikkien yritysten työpaikoista. Mikroyritysten menestys on Suomen kestävän kasvun edellytys.

Uuden tehtävän myötä mikroyrittäjyyden tutkimustoimintaa vahvistetaan ja nostetaan uudelle tasolle. Samalla mikroyrittäjyyden verkkokoulutusta kehitetään osana asiakaslähtöistä, ajasta ja paikasta riippumatonta jatkuvaa oppimistarjontaa. Tämä koulutus tukee yrittäjyystaitojen monipuolistamista ja syventämistä sekä kilpailukyvyn vahvistamista.

Mikroyrittäjyyden professuurilla on alueellisen ja valtakunnallisen lisäksi kansainvälistä vaikutusta. Tavoitteena on vahvistaa mikroyrittäjyystutkimuksen globaalia vaikuttavuutta. Euroopan tasolla tutkimuksen ja koulutuksen tehokkuuden lisääminen tarkoittaa sekä verkottumista että konkreettista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä. Tutkimusyhteistyössä satsataan projekteihin, joilla on vaikuttavuutta Euroopan tasolla sekä rakennetaan virtuaalista tutkijoiden verkostoa.

Lue lisää tehtävästä ja siihen hakemisesta täältä.

Viimeksi päivitetty: 6.11.2023