Miljoona euroa teräksen lämpökäsittelyn tutkimiseen

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmä on saanut mittavan rahoituksen teräksen ultranopean lämpökäsittelyn tutkimukseen. Pohjoismaisen yhteistyöhankkeen avulla edistetään siirtymistä terästuotannossa perinteisestä uunikuumennuksesta korkeataajuuksiseen induktiokuumennukseen. Muutos mahdollistaa mm. tuotantolinjojen lyhentämisen ja tehostamisen terästuotannossa sekä alan teollisuuden ja yritysten kilpailukyvyn parantamisen.

Teräksen ultranopeaa lämpökäsittelyä koskeva tutkimushanke (High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing, InTeMP) on kokonaisbudjetiltaan liki 1.7 M€. Yhteistyöhankkeen muita toteuttajia ovat ruotsalaiset Lundin yliopisto ja Swerim Ab. FMT-ryhmän nyt saaman miljoonan euron rahoituksen on myöntänyt Interreg Pohjoinen 2014-2020 -ohjelman hallintoviranomainen, Norrbottenin lääninhallitus.

Elokuussa 2019 käynnistyvä hanke vahvistaa ainutlaatuista pohjoismaista tutkimusyhteistyötä, jossa keskitytään teräksen nopeiden lämpökäsittelyjen akateemiseen tutkimukseen ja sen tulosten hyödyntämiseen teollisuudessa. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on siirtyminen nopeista kuumennuksista ultranopeisiin kuumennuksiin hyödyntämällä aikaisemmassa NorFaST-HT (The Nordic Community for Fast Steel Heat Treatments) hankkeessa kehitettyä korkeataajuuksista induktiotekniikkaa.

Hankkeessa kehitettävä tutkimusympäristö mahdollistaa ratkaisevasti aikaisempaa nopeampien lämpökäsittelyiden tutkimisen laboratoriomittakaavassa niin, että tulokset ovat skaalattavissa projektin jälkeen teolliseen mittakaavaan. FMT-ryhmän tutkimusjohtaja Antti Järvenpään mukaan ryhmä on tutkinut lyhyitä lämpökäsittelyitä jo reilut kymmenen vuotta.

”Käynnistyvässä InTeMP hankkeessa päästään hyödyntämään kuumennustekniikkaa, jota kellään muulla ei vielä ole käytössä. Laitteistolla päästän kuumennusnopeuksissa alueille, joita ei vielä ole tutkittu ja joihin kohdistuu suuri perustutkimuksellinen kiinnostus. Toisaalta laitteisto on monipuolinen ja mahdollistaa laajan alueen teollisia sovellutuksia emissiopintakäsittelyistä vierasaineiden erottamiseen teräksen pinnasta.”, Järvenpää sanoo.

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmä

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021