Mitkä geneeriset taidot opiskelijoiden tulisi hallita valmistuttuaan - vastaa kyselyyn!

Tänä keväänä Oulun yliopistolla on alkanut geneeristen taitojen määrittelytyö, jonka tavoitteena on selvittää, mitkä geneeriset taidot ovat kaikkein keskeisimpiä opiskelijoidemme tulevaisuuden kannalta. Tärkeimpien geneeristen taitojen määrittelyyn halutaan osallistaa koko yhteisöä - tästä syystä Oulun yliopiston henkilökunnalle, opiskelijoille sekä alumneille toteutetaan asiaa koskeva kysely. Jokainen vastaus on arvokas!

Kyselyn tavoitteena on tunnistaa ne geneeriset taidot, joita yhteisömme jäsenet pitävät tärkeimpinä ja jotka tulisi sisällyttää kaikkiin tutkintoihimme. Geneerisillä taidoilla viitataan yleisiin taitoihin, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkääseen toimintaan kaikilla aloilla opiskelussa ja työelämässä.

Vastauksesi on erittäin arvokas ja kyselyyn vastaaminen antaa sinulle mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen sekä siihen, miten nämä tärkeät taidot huomioidaan opetuksessamme. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja niitä käytetään vain tässä määrittelytyössä. Määrittelytyön tuloksia käytetään opetuksen kehittämisessä ja tulokset julkaistaan yliopiston tiedotuskanavissa.

Kysely sisältää 18 geneeristä taitoja, joiden tärkeyttä arvioidaan asteikolla 0–10. Lisäksi voit halutessasi ehdottaa sellaista geneeristä taitoa, jota listassa ei ole. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 26.4. mennessä.

Vastaa kyselyyn Webropolissa

Viimeksi päivitetty: 12.4.2024