Muistutus Linnanmaan kampuksen länsipuolen aluekuivatusurakasta ajalle 4.- 30.9.2023

Linnanmaan kampuksen aluekuivatusurakan työt aiheuttavat tilapäisiä muutoksia syyskuun 2023 –helmikuun 2024 välisenä aikana kampuksen eteläpuolella 4.9.2023 alkaen. Työt toteutetaan vaiheistetusti siten, että kulku kampukselle ja PSOAS:n kiinteistöön olisi mahdollisimman sujuvaa. Urakka-alue tulee muodostumaan Paavo Havaksen tien loppuosasta ja on samalla hankekokonaisuuden eteläosan viimeinen vaihe.
Aluekuivatusurakka 9_2023

Rakennustöiden ensimmäinen vaihe alkaa 4.9.2023 ja kestää 4 viikkoa syyskuun loppuun asti. Vaiheessa 1 läpikulku kampuksen länsisivulla katkeaa, jolloin kevyenliikenteen kiertotie toteutuu Kaitoväylän kautta ja autoliikenne kampuksen G, J ja K-oville sekä sisäpihoille Biologintien kautta. Kiertotie on käytössä noin 8 viikkoa. Lisäksi Paavo Havaksen tiellä osa kadunvarren pysäköintipaikoista poistuu käytöstä.

Rakentamisesta aiheutuu melua ja tärinää päivittäin. Suurinta melua ja tärinää aiheuttava päivittäinen
pontitustyö alkaa 7.9.2023 ja ajoittuu arkipäiville klo 7-16 väliselle ajalle.

Hankkeen pääurakoitsija VRJ Pohjois-Suomi Oy vastaa alueen tilapäisistä liikennejärjestelyistä liikennemerkkeineen. Työalueet eristetään käytössä olevista alueista ja kulkureiteistä aidoin ja kulku työmaa-alueelle tai sen poikki on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

Pahoittelemme töistä johtuvaa haittaa ja erityisjärjestelyjä.

Lisätietoa antaa urakoitsijoiden ja valvojan edustajat:
- Aluekuivatustyöt VRJ Pohjois-Suomi Oy / Työnjohtaja Perttu Hyttinen, p. 043 211 3866
- Rakennuttajatoimisto Promen Oy / valvoja Kaisa Vehkaperä, p. 040 773 8013

Kampuspalvelut

Viimeksi päivitetty: 21.9.2023