NOHEVA-hanke rakentaa puurakentamisen ja teollisuusmatkailun vähähiilisiä verkostoja

Kaksivuotisen NOHEVA- eli Puurakentamisesta ja matkailusta rakentuvaa vähähiilistä kriisivalmiutta -hankkeen aloitustilaisuus pidettiin Nivalassa 16.5. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin vetämä ja pääosin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen EAKR -rahoittama hanke toteutetaan 1.4.2023-31.3.2025.
ihmisiä neuvotteluhuoneen pöydän ääressä

NOHEVA-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta massiivipuurakentamisen keskittymänä, jossa rakentamisen arvoketjun yritykset toimivat verkostoimaisesti edistäen vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeen lähtökohtana on Nivalaan ja laajemmin Pohjois-Pohjanmaalle kehittyvä teolliseen massiivipuurakentamiseen ja moduulirakentamiseen keskittyvä yritysverkosto. Asiantuntijoiden johdolla yritykset muodostavat toimialan tulevaisuuskuvan, ennakoivat mahdollisia kriisejä ja lainsäädännön muutoksia sekä varautuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin yritystoiminnassa.

NOHEVA-hankkeen aloitustilaisuus Nivalassa kokosi yhteen puurakentamisesta kiinnostuneita yrittäjiä. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 13 yritystä. Aluksi myyntijohtaja Ville Manninen Oy CrossLam Kuhmosta korosti verkostoitumisen tärkeyttä ja toivotti nivalalaiset yritykset tervetulleeksi tutustumaan Kuhmon puurakentamisen klusteriin. Puurakentamisen johtava asiantuntija, professori Markku Karjalainen Tampereen yliopistosta kertoi puurakentamisen asemasta Suomessa.

Suomessa pientaloista 85 % on puurunkoisia, mutta puukerrostaloja on rakennettu vasta 150 sisältäen 4800 asuntoa Suurimmat puun käytön kasvumahdollisuudet ovatkin juuri puukerrostaloissa, julkisessa rakentamisessa, halleissa ja siiloissa. Teollisen puurakentamisen keskeisiä etuja ovat sen ekologisuus ja uusiutuva raaka-aine, rakennustavan nopeus, keveys, korkea esivalmistusaste sekä kuivissa tiloissa tapahtuva sarjavalmistus.
Karjalainen myös korosti, että rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointikriteerit tulevat Suomen rakentamismääräyksiin 1.1.2025 alkaen mikä vääjäämättä tulee vaikuttamaan puun käyttöön rakentamisessa, rakennus- ja puutuotealan yritysten toimintaan sekä rakentamisen markkinoiden tuleviin haasteisiin.

NOHEVA-hankkeen toisena tavoitteena on edistää teollisuusmatkailua. Toimiessaan ekologisen puurakentamisen ”näyteikkunana” puurakentamisen verkosto houkuttelee alueelle kansallisia ja kansainvälisiä vierailijoita. Hanke auttaa yrittäjiä luomaan ja pilotoimaan erilaisille käyttäjäryhmille soveltuvia matkailupaketteja, joissa korostuu kestävyys, luonto, hiljaisuus ja autenttisuus.

Yrittäjä Liisa Jäppinen Hiekka Booking -yrityksestä Kalajoelta totesi, että yritysvieraiden määrä alueella on toistaiseksi ollut vähäinen, mutta räätälöidyt palvelut voivat jatkossa houkutella yrityksiä. Yrityksille voidaan tarjota majoitus- ja lisäpalveluja asiakkaan tarpeiden mukaan. Yritysvieraalle mieleenpainuva kokemus luo hyvän pohjan asiakassuhteelle ja paremmat mahdollisuudet kaupan syntymiselle.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on parantaa puurakentamisen ja luontomatkailualan yritysten sekä muiden sidosryhmien, kuten kuntien, tietämystä ja varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin. Hanke järjestää mm. työpajoja kuntien päättäjille. Kriisivalmiuden lisääntyessä myös alueellinen huoltovarmuus vahvistuu.

Lisätietoja: projektipäällikkö Ulla Lehtinen, ulla.lehtinen@oulu.fi

Lue lisää projektista.

Viimeksi päivitetty: 26.11.2023