Ohjaussuunnitelma osaksi tohtoriopinto-oikeushakemusta

Koulutusrehtorin päätöksen mukaan hakijan ja ohjaajien yhdessä laatima ohjaussuunnitelma lisätään tohtoriopinto-oikeushakemuksen liitteisiin 1.7.2023 aukeavasta opiskelijahausta lähtien.

Tutkijakoulussa otetaan käyttöön ohjaussuunnitelma, jonka tarkoitus on edistää väitöskirjatutkijan ja ohjaajien yhteistyötä, ennaltaehkäistä ongelmia ja selkeyttää työnjakoa. Väitöskirjatutkija, pääohjaaja ja muut ohjaajat sopivat ohjaussuunnitelmassa yhdessä ohjausjärjestelyistä ja väitöstutkimusprosessista.

Ohjaussuunnitelma laaditaan ennen opiskeluoikeuden hakemista ja sitä päivitetään tohtorikoulutuksen edetessä. Huomaathan siis ottaa ohjaussuunnitelman käyttöön uusia ohjattavia rekrytoitaessa. Suosittelemme lämpimästi hyödyntämään ohjaussuunnitelmaa myös jo käynnissä olevissa ohjaussuhteissa. Ohjaussuunnitelma on väitöskirjatutkijan ja ohjaajien välinen työkalu ja se toimitetaan tutkijakoululle vain osana opinto-oikeushakemusta.

Ohjaussuunnitelma perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot UNIFI ry:n suositukseen ”Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin”.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2023