Opintojaksopalaute: hybridiopetus, luentotallenteet ja selkeät Moodle-kurssialueet koetaan edistävän oppimista

Oulun yliopistossa teillä opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta jokaisen opintojaksototeutuksen päätyttyä Pepin kautta. Yksi loppupalautteen kysymys koskee sitä, miten te olette kokeneet opintojaksolla hyödynnettyjen digipedagogisten työvälineiden ja menetelmien edistävän omaa oppimistanne asteikolla 1–4. (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= jokseenkin samaa mieltä, 4= täysin samaa mieltä). ICT-palveluiden Digipedagogiikka- ja videopalvelut -tiimi on käynyt läpi tämän kysymyksen vastaukset aikaväliltä 11/2021–5/2022. Annoitte vastauksia yhteensä 6234 ja vastausten keskiarvo oli 3,5. Kiitos kaikille palautetta antaneille! Teillä oli myös mahdollisuus perustella tai tarkentaa vastauksianne. Annoitte positiivista palautetta hybridiopetuksen tuomasta joustavuudesta, luentotallenteista ja videoklipeista sekä käytetyistä työkaluista kuten Kahootista, Socrativesta ja Zoomin Polls-kyselyn ja Breakout-huoneiden käytöstä. Moodlen kurssialueista annoitte niin kiitoksia kuin kehitysehdotuksiakin.

Avointen vastaustenne perusteella koette erityisesti hybridiopetuksen opiskelua edistävänä tekijänä: hybridiopetus tuo joustavuutta opiskeluarkeen tai jopa tietyissä elämän- ja arjen tilanteissa mahdollistaa oppimisen. Samoin luentotallenteet ja oppimisympäristöissä saatavilla olevat videoklipit saivat teiltä paljon kiitosta. Koitte tallenteet ja videot hyödyllisinä opiskeltujen asioiden kertaamisessa tai estyttyänne osallistumasta opetukseen. Ellei luentotallenteita ollut toteutuksella saatavilla, peräänkuulutitte niitä. Annoitte paljon palautetta myös toteutusten Moodle-kurssialueista. Osa kurssialueista sai teiltä paljon kiitosta niiden selkeydestä ja monipuolisesta sisällöstä. Annoitte kehitysehdotuksia erityisesti Moodle-kurssialueiden rakenteen ja käytettävyyden parantamiseen liittyen. Vastaustenne perusteella hyvällä kurssialueiden muotoilulla edistämme oppimistanne.

Mainitsitte myös Kahootin ja Socrativen olevan hyödyllisiä välineitä tiedon kertaamisessa. Lisäksi koitte Zoomin Polls-kyselyn hyvänä matalan kynnyksen kyselynä ja Breakout-huoneet hyvänä tapana lisätä vuorovaikutteisuutta etätoteutuksissa. Myös Whiteboardin ja Red penin käyttö sai teiltä kiitosta.

Vastaustenne mukaan niissä toteutuksissa, joissa digipedagogisia menetelmiä ja työvälineitä oli käytetty oppimista edistävästi, oli usein selkeä Moodle-kurssialue, laadukkaat luentotallenteet ja muut digimateriaalit saatavilla sekä hyödynnetty jotain työkalua tai sen ominaisuutta opetuksen interaktiivisuuden kasvattamiseksi.

Palautteestanne tiimimme sai erittäin hyviä vinkkejä palveluidemme kehittämiseen. Tiimi tulee rakentamaan pidemmälle vietyjä Moodle-kurssialueiden mallipohjia opettajille oppimisympäristöjen suunnittelun tueksi. Lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia siitä, miten hyväksi arvioimianne Moodle-kurssialueita saataisiin jakoon muiden opettajien nähtäväksi ja inspiraation lähteeksi. Tulemme myös julkaisemaan opettajille uusia digipedavinkkejä palautteestanne nousseista hyvistä käytänteistä.

Digipedagogiikka- ja videopalvelut -tiimi tulee tästä lähtien käymään läpi tähän kysymykseen tulleet vastaukset säännöllisesti. Tarkoituksenamme on tarkastelun avulla hahmottaa kohtia, joihin tukeamme ja palvelujamme tulisi teidän näkökulmastanne jatkossa kohdentaa enemmän.

-Digipedagogiikka- ja videopalvelut -tiimi / ICT-palvelut

ICT-palvelut on Oulun yliopiston palveluyksikkö, joka tarjoaa it-palveluita opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ohjesivut: IT-palvelut opiskelijalle | Oulun yliopisto ja IT-palvelut henkilökunnalle | Patio-intranet.

Viimeksi päivitetty: 4.11.2022