Opiskelija, miten jaksat opinnoissasi? Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Kerro meille kokemuksiasi hyvinvoinnista ja jaksamisesta opinnoissa. Voit vaikuttaa opiskelijahyvinvoinnin ja erilaisten tukimuotojen kehittämiseen osallistumalla kyselyyn! 

Siirry kyselyyn tästä!

• Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 min ja se on auki 27.3.–23.4.2023.

• Vastaukset kerätään anonyymisti, joten yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan.

• Keräämme tietoa siitä, millaiseksi te opiskelijat koette oman hyvinvointinne ja jaksamisenne. Lisäksi keräämme palautetta OHJY-hankkeesta.

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja niistä kerrotaan hankkeen omilla verkkosivuilla korkeakoulutukee.fi.

• Vastanneiden kesken arvotaan leffalippuja!

Kysely on osa Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanketta, joka edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Kyselyn kohderyhmään kuuluu OHJY-hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat, joita on yli 36 000.

Yhteistyöterveisin, Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke

Kyselystä vastaava organisaatio on hankkeen päätoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mahdolliset kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse leea.naamanka@diak.fi.

Viimeksi päivitetty: 28.3.2023