Opiskelija, miten jaksat opinnoissasi? Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Kerro meille kokemuksiasi hyvinvoinnista ja jaksamisesta opinnoissa. Voit vaikuttaa opiskelijahyvinvoinnin ja erilaisten tukimuotojen kehittämiseen osallistumalla kyselyyn! 

Siirry kyselyyn tästä!  

• Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 min ja se on auki 27.3.–23.4.2023. 
• Vastaukset kerätään anonyymisti, joten yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan. 
• Keräämme tietoa siitä, millaiseksi te opiskelijat koette oman hyvinvointinne ja jaksamisenne. Lisäksi keräämme palautetta OHJY-hankkeesta. 
• Kyselyn tuloksia hyödynnetään opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen ja niistä kerrotaan hankkeen omilla verkkosivuilla korkeakoulutukee.fi. 
• Vastanneiden kesken arvotaan leffalippuja! 

Kysely on osa Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanketta, joka edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Kyselyn kohderyhmään kuuluu OHJY-hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat, joita on yli 36 000. 

Yhteistyöterveisin, Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke

Kyselystä vastaava organisaatio on hankkeen päätoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mahdolliset kyselyyn liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse leea.naamanka@diak.fi
 

Viimeksi päivitetty: 28.3.2023