Opiskelija Santtu Mäenpää Lotta Nikusen varajäseneksi yliopistokollegioon

Oulun yliopiston kollegio kokoontui vuoden toiseen kokoukseen 30.3.2023. Opiskelijajäsen Lotta Nikusen varajäseneksi valittiin Santtu Mäenpää. Opiskelijoiden edustajat yliopistokollegioon valitsee Oulun yliopiston ylioppilaskunta. 

Yliopiston hallitus päätti 23.2.2023 kokouksessaan ottaa Oulun yliopiston johtosäännön tarkasteltavaksi. Opiskelijat ja henkilöstö voivat kommentoida ehdotettuja muutoksia 4.5.2.2023 saakka lomakkeella. Lisäksi yliopiston hallitus pyytää erilliset lausunnot yliopistokollegiolta, tiedekuntahallituksilta ja ylioppilaskunnalta. Yliopistokollegio päätti nimetä työryhmän valmistelemaan kollegion lausuntoa johtosäännön uudistukseen liittyen. Työryhmän jäseniksi valittiin Lotta Leinonen, Olli Silvén ja Pirkko Viitala. Työryhmä valmistelee ehdotuksen kollegion kommentoitavaksi 25.4. mennessä.

Yliopistokollegio keskusteli yliopiston hallituksen kanssa ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista, pääasiassa koulutuksen kehittämisestä Oulun yliopistossa. Lisäksi rehtori Jouko Niinimäki piti kollegiolle katsauksen yliopiston ajankohtaisiin asioihin. Kollegio painotti keskustelussa yliopistoyhteisön hyvinvoinnin merkitystä.

Yliopistokollegion seuraava kokous pidetään toukokuussa 2023.

Lisätietoja:

Yliopistokollegion kokoonpano ja pöytäkirjat

Viimeksi päivitetty: 3.4.2023