Opiskelijan ilmainen tulostamiskiintiö lakkaa

Yliopisto ja Oamk luopuvat opiskelijoille maksettavasta tulostuskiintiöstä. Muutos tulee voimaan kesän 2023 aikana.

Heinäkuusta lähtien uudelle opiskelijalle ei anneta ilmaista tulostuskiintiötä. Myöskään aiemmin opintonsa aloittaneille opiskelijoille ei enää lisätä ilmaista kiintiötä. Aiemmin kertynyt kiintiö kuitenkin säilyy ja on käytettävissä tulostamiseen.

Ilmaisen kiintiön lisäksi opiskelija on voinut ostaa tulostussaldoa verkkokaupasta. Tähän saldoon muutos ei vaikuta eli itse ostetut tulostussaldot säilyvät ennallaan. Tulostussaldoa voi ostaa verkkokaupasta 1-20 € kerrallaan. Käyttämättä jäänyttä tulostussaldoa ei jatkossakaan hyvitetä opiskelijalle.

Ratkaisuun on vaikuttanut se, että tulostamisen merkitys opinnoissa on viime vuosina pienentynyt merkittävästi. Tulostusmäärät ovat vähentyneet etäopiskelun myötä ja opiskelumateriaalit ovat nykyään saatavilla paperittomassa muodossa. Lisäksi kiintiötulostuskäytännön ylläpitäminen on kuormittanut niin ICT-palveluita kuin tulostuspalveluiden tuottajaakin.

Luopumalla opiskelijalle ilmaisesta tulostuskiintiöstä molemmat oppilaitokset tukevat kestävää kehitystä vähenevän paperinkulutuksen muodossa. Samalla korkeakoulut suosivat ympäristöystävällistä ja maksutonta dokumenttien skannaamista suoraan sähköpostiin.

Viimeksi päivitetty: 26.6.2023