Oulu Datalab – kutsumme pilotoimaan ja palautteen antoon

Oulu DataLabin tarjoaa palveluja ja infraa tutkijoille, yrityksille ja julkisille terveys- ja hyvinvointialan toimijoille datan ympärillä tapahtuvan kehittämis- ja tutkimustyön tueksi sekä yhteistyön ja innovaatiotoiminnan avuksi. Oulu DataLabissa halutaan tukea erityisesti dataan ja sen hallintaan sekä käsittelyyn perustuvien ratkaisujen kehittämistä. Kutsumme eri toimijoita koekäyttämään ja testaamaan palveluja sekä antamaan palautetta Oulu DataLab-palvelukokonaisuudesta.
Pilotointia DataLab'issa
Pilotointia ja kokeilua datalla – Oulu DataLab

Oulu DataLab kutsuu yrityksiä, tutkijoita ja julkisia toimijoita mukaan innovatiivisten ratkaisujen ja erityisesti dataan hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä varten tarjottavien palvelujen pilotointiin, kokeiluun ja kehittämiseen.

Palvelut on suunnattu toimijoille datan ympärillä tapahtuvan kehittämis- ja tutkimustyön tueksi sekä yhteistyön käynnistämisen avuksi. Tarjottavien palvelujen avulla halutaan tukea erityisesti dataan ja sen käsittelyyn perustuvien ratkaisujen kehittämistä.

Pilotoitavia Oulu DataLab -palveluja ovat:

  1. Pilvipalvelu: Tarjoamme paikallisen pilvipalvelimen ja oppeja eurooppalaisen datan jakamisen käytänteisiin (mm. IDS, International Data Spaces).
  2. Asiantuntijapalvelut: Annamme työkaluja oikeaoppiseen henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojan käytänteisiin sekä autamme eri toimijoiden välisen uuden datayhteistyöhön syntymisessä.
  3. Simuloitu data: Tarjoamme mahdollisuuden hyödyntää terveys- ja sosiaalialojen opetustilanteista kerättävää simuloitua dataa kehitystyön tukena.

Voit jättää näiden, hankkeen aikana maksuttomien, palveluiden kehittämiseen ja palautteen antamiseen liittyen yhteistyöehdotuksen nettisivuillamme https://www.ouludatalab.fi/ tai voit myös olla suoraan yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Oulu DataLab -kehittämisympäristö on toteutettu Oulun yliopiston Centre for Health and Technologyn koordinoimassa Äly-TKI-hankkeessa (Äly-TKI, nro. A78153), jota rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-rahoituksesta.

Viimeksi päivitetty: 29.9.2023