Oulu tavoittelee kasvua terveysteknologia-alalla

Pohjois-Pohjanmaalle on syntynyt viime vuosina vain muutamia uusia terveysteknologian yrityksiä. Mahdollisuuksia merkittävään yritystoiminnan kasvuun kuitenkin on, sillä alueen moni- ja poikkitieteinen tutkimus on korkeatasoista. Alueelta löytyy myös erilaisia teknologia-alan yrityksiä, joiden kyvykkyyksiä voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi yleinen kustannustason nousu, lisääntynyt palveluntarve ja kasvanut resurssipula asettavat terveydenhuollolle haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan uusia innovaatioita.

Tämän kevään aikana Oulussa on valmisteltu alueen ensimmäistä terveys- ja hyvinvointialan yritystoiminnan kasvun tukemiseen tähtäävää hautomotoimintaa, ja OYSTER Hautomo käynnistää toimintansa elokuussa 2024. OYSTER Hautomo on tarkoitettu ensisijaisesti yritystoiminnan alkuvaiheissa oleville yrityksille sekä tutkijoille, opiskelijoille ja ammattilaisille, mutta myös muille henkilöille, jotka ovat halukkaita kehittämään uusia innovaatioita sote-alalle. Toimintaa suunnataan erityisesti digitaalisen terveyden, terveysteknologian, terveys- ja hyvinvointialan ja diagnostiikka-alan osaajille. Hautomotoiminta on osa isompaa OYSTER digitaalisen terveyden TKIO-keskusta, jota kaavaillaan OYS2030 sairaalan yhteyteen.

OYSTER Hautomon toiminta rakentuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä yritysideaa kehitetään ja validoidaan. Toisessa vaiheessa keskitytään eritysesti liiketoiminnan kehittämiseen. OYSTER Hautomon palvelut räätälöidään tarpeenmukaisesti ja palveluiden tavoitteena on tukea yritysten nopeampaa pääsyä markkinoille, rahoituskanavien löytymistä ja monipuolisten yritystoimintaa tukevien verkostojen syntyä. Ensimmäinen hakukierros syksyllä käynnistyvään toimintaan aukeaa huhtikuussa 2024. Haku on avoin kaikille, joilla on halu kehittää uusia skaalautuvia innovaatioita terveydenhuollon tarpeisiin.

OYSTER Hautomo suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä BusinessOulun, OuluHealthin, Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Toteutuksen takana on EU:n osarahoittama ja Pohjois-Pohjanmaan liiton tukema OYSTER-hanke.

YHTEYDENOTOT

Business Oulu (Hautomotoiminnan prosessi ja sisältö):
Minna Komu, yhteyspäällikkö, OuluHealth-ekosysteemi, minna.komu@businessoulu.com

Oulun yliopisto (Hautomotoiminnan johtaminen ja kehittäminen):
Matti Muhos, johtaja ja professori, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
matti.muhos@oulu.fi

Petri Ahokangas, johtaja ja professori, Martti Ahtisaari Instituutti
petri.ahokangas@oulu.fi

Oulun ammattikorkeakoulu (Hautomotoiminnan aktivointi ja innovaatiot):
Eija Hautala, lehtori
eija.hautala@oamk.fi

Viimeksi päivitetty: 24.4.2024