OYSTER Terveys ja Life Science hautomo

Hankkeessa pilotoidaan yrityshautomo terveys ja life science alan startup -yrityksiä nopeampaan kansainvälistymiseen. Hankkeen tuloksena syntyy pysyvä toimintamalli hautomotoiminnalle.

Rahoittajat

Oyster-hanke

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan osarahoittama (Pohjois-Pohjanmaan liiton JTF-rahoitus)
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
OAMK

Rahoituksen määrä

1 880 456 EUR

Projektin koordinaattori

Business Oulu/Oulun kaupunki

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosien aikana syntynyt terveys ja life science alalle vain vähän uusia, kasvuun tähtääviä yrityksiä. Mahdollisuuksia merkittävään yritystoiminnan kasvuun kuitenkin on, sillä alueellamme on laadukasta tutkimustoimintaa, terveysalan ekosysteemi sekä monipuolisesti erilaisia teknologiayrityksiä, joiden kyvykkyyksiä voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden terveydenhuollon ratkaisujen kehittämisessä. Hankkeessa pilotoidaan hautomotoiminta vauhdittamaan uusien yritysten syntymistä. Terveys ja life science toimialalle tarvitaan toimialaan erikoistunutta hautomotoimintaa, sillä uudet yritykset tarvitsevat alusta alkaen toimialan erityispiirteet huomioivaa tukea.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida Oulun alueelle ensimmäinen terveys ja Life science yritystoiminta. Hankkeen tavoitteena on synnyttää Oulun alueelle uusia terveys Life science yrityksiä ja yritysliiketoimintaa, jotka edistävät uusien tutkimusinnovaatioiden kaupallistamista ja uusien työpaikkojen syntymistä hyödyntäen mm. alueella kehitettyä tarvelähtöistä yhteiskehittämisen mallia. Hankkeen tavoitteena myös kehittää hautomomallia edelleen varmistaen konseptin toimivuus ja luoda toimintasuunnitelma sekä liiketoimintamalli hautomotoiminnan vakiinnuttamiseksi hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet

1.Aktivoivat toimenpiteet hautomotoiminnalle

  • Alueelle syntyy uudenlainen toimintamalli, joka edesauttaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja rohkaisee sekä aktivoi yrittäjyyden pariin.
  • Kontinkankaalle rakentuu terveys ja life science hautomo sekä hautomotoiminnan pysyvä toimintamalli.
  • Alueelle rakentuu terveys ja life science alan hautomo, jolla on selkeä ja toimialan erityistarpeet huomioonottava vahva sisältökokonaisuus hautomotoimintaan osallistuvien tiimien ja yritysten liikeidean kehittämisen tueksi.
  • Rakennetaan alueelle uusi toimintamalli terveys ja life science startup yritysten nopeampaa kansainvälistymiseen sekä aikaisempaan kansainvälistymisen aloittamiseen.

2.Hautomon toteutussuunnitelma ja tilat

  • Kontinkankaalle rakentuu terveys ja life science hautomo sekä hautomotoiminnan pysyvä toimintamalli.

3.Hautomotoiminnan pilotointi

  • Alueelle rakentuu terveys ja life science alan hautomo, jolla on selkeä ja toimialan erityistarpeet huomioonottava vahva sisältökokonaisuus hautomotoimintaan osallistuvien tiimien ja yritysten liikeidean kehittämisen tueksi.

4.Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen, viestintä ja markkinointi

  • Rakennetaan alueelle uusi toimintamalli terveys ja life science startup yritysten nopeampaa kansainvälistymiseen sekä aikaisempaan kansainvälistymisen aloittamiseen.

5.Hautomotoiminnan mittaristot ja jatkuva kehittäminen

  • Mittaristo ja työkalut, jotka mahdollistavat toiminnan systemaattisen kehityksen.

OYSTER Terveys ja Life Science hautomo -hanke on ryhmähanke, jota koordinoi Business Oulu. Osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Koko hankkeen budjetti on 1 880 456 €. Oulun yliopiston osuus budjetista on 629 744 € (rahoituslähde: JTF 80 %, Oulun kaupunki/OIA 10% ja omarahoitus 10%). Oulun yliopistosta hankkeen toteutuksessa on mukana Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE ja Martti Ahtisaari Instituutti.

Yhteyshenkilöt

Heikki Ailinpieti, projektitutkija,
heikki.ailinpieti@oulu.fi,
+358 50 564 0849

Peetu Virkkala, projektitutkija,
peetu.virkkala@oulu.fi,
+358 50 516 9608

Martti Saarela, kehityspäällikkö,
martti.saarela@oulu.fi
+358 50 473 5470