Oulun yliopisto edistää yhteisön monimuotoisuutta - ensimmäinen DEI-asiantuntija aloitti työnsä

Oulun yliopistossa aloitti vuoden alussa työnsä ensimmäinen monimuotoisuuden kehittämisen asiantuntija. Hänen tehtävänsä on kehittää yliopiston toimintaa siten, että opiskelijat ja henkilöstö voivat kokea olevansa yhdenvertaisia ja kuuluvansa yhteisöön. Oulun yliopisto on ensimmäisiä korkeakouluja Suomessa, joka on palkannut DEI-nimikkeellä toimivan asiantuntijan.
DEI-expert Taina Cooke at Linnanmaa campus.

Taina Cooke on innoissaan uudesta työstään, sillä monimuotisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat aina kiinnostaneet häntä. DEI-asiantuntijana hänen tehtävänsä on kehittää erilaisia käytäntöjä ja toimintamalleja, joilla yliopistossa voidaan edistää monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. DEI-lyhenne tulee sanoista diversity (monimuotoisuus), equity (yhdenvertaisuus) ja inclusion (inkluusio).

”Yhteiskunnallinen valveutuneisuus näistä asioista on lisääntynyt rutkasti viime vuosina. Tästä ovat esimerkkinä globaalit kampanjat kuten Me Too ja Black Lives Matter. Myös Ukrainan sota on vaikuttanut siihen, että ihmisoikeusasiat ovat nyt pinnalla”, Cooke kertoo.

Yliopistoihin kohdistuu Cooken mukaan monia monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita, kuten Suomen hallituksen tavoite kolminkertaistaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

”Yliopistoilla on monimuotoisuuden edistämisessä merkittävä vastuu, koska koulutamme tulevaisuuden asiantuntijoita eri organisaatioihin. Toimintamme omassa talossa sekä opintojen sisällöissä tulee varmasti näkymään opiskelijoiden kautta laajasti yhteiskunnassa.”

Huomio opiskelu- ja työkulttuurin kehittämiseen

Cooken mukana töitä on etenkin kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön huomioimisessa. Tuore opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys monimuotoisuudesta suomalaisissa korkeakouluissa alleviivasi Cooken mukaan aika räikeästi kansainvälisen henkilöstön kohtaamia haasteita akateemisilla urapoluilla.

”Oulun yliopisto on tehnyt huiman loikan kansainvälistymisessä viimeisen 15 vuoden aikana. Englanninkielisten maisteriohjelmien ja kansanvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön määrä on kasvanut. Mutta ovatko opiskelu- ja työkulttuurit mukautuneet samaan tahtiin? Luulenpa, että kirittävää on”, hän toteaa.

Monimuotoisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös rahoitushakemuksien ja tutkijoiden ansioiden arvioinnissa.

”Jo nyt rahoittajat vaativat esimerkiksi sukupuolen tasa-arvosuunnitelmia rahoitushakemuksiin, ja tasa-arvosuunnitelmien lisääntyvään kysyntään on hyvä varautua. Monimuotoisuuden edistäminen voidaan myös nähdä tutkijan ansioksi akateemisessa työnhaussa.”

Miltä näyttää tyypillinen tutkija?

Cooke aikoo työnsä alussa kartoittaa Oulun yliopiston monimuotoisuuden kokonaistilannetta. Hän uskoo, että suurimmat haasteet niin opiskelijoiden kuin henkilöstön kohdalla liittyvät tiedostamattomiin ennakkoluuloihin ja niiden ohjaamaan käytökseen.

”Minkälaisia oletuksia teemme henkilön luonteesta ja osaamisesta tämän ulkonäön, kielen, kansallisuuden tai sukupuolen perusteella? Suljemmeko ikään kuin autopilotilla yhteisöistä ulos henkilöitä, jotka vaikuttavat vierailta? Miltä näyttää yliopisto-opiskelija, tutkija tai asiantuntija ja olemmeko valmiita päivittämään kuvastoamme näistä?”, hän pohtii.

Cooke ei tee työtään yksin, vaan yhdessä johdon, tiedekuntien ja palveluyksiköiden kanssa. Hän toimii myös valmistelijana ja sihteerinä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa. Oulun yliopisto on Cookelle tuttu työpaikka, sillä hän työskenteli aiemmin kulttuuriantropologian yliopisto-opettajana ja väitöskirjassaan hän käsitteli vähemmistökulttuureihin kuuluvien henkilöiden oikeudenkäyntejä.

DEI-nimikkeellä toimivia kollegoita hänelle löytyy eurooppalaisista yliopistoista, sillä erityisesti Eurooppa-yliopisto UNICissa monimuotoisuuden parissa työskentelee useita kollegoita. Suomen korkeakouluissa monimuotoisuuteen liittyvä työ on usein osa henkilöstöhallinnossa työskentelevien työnkuvaa.

”Oulun yliopisto on Suomessa eturintamassa edistämässä yhdenvertaisuutta korkeakoulussa, mikä on upeaa!”

Jutun ingressiä korjattu 1.2.2023. Ingressissä luki aiemmin, että Oulun yliopisto on tiettävästi ensimmäinen korkeakoulu Suomessa, joka on palkannut dei-asiantuntijan."

Viimeksi päivitetty: 1.2.2023