Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laativat valtakunnallisen selvityksen omalääkärimallista

Tuttu lääkäri jokaiselle – se on tavoitteena Oulun yliopistossa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistyneessä valtakunnallisessa selvitystyössä. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen tavoitteena on arvioida ja kuvata, miten omalääkärimalli olisi mahdollista toteuttaa yhdessä kiristyvän perustason hoitotakuun kanssa.

Selvitystyön tekee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö yhteistyössä Oulun yliopiston Väestöterveyden tutkimusyksikön kanssa.

”Uusien, toimintaansa rakentavien hyvinvointialueiden merkittävimpiä tehtäviä on luoda perusterveydenhuoltoon hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta varmistava malli”, toteaa selvitystyön projektipäällikkö, yleislääketieteen professori Juha Auvinen Oulun yliopistosta.

Auvisen mukaan lukuisat tutkimukset ja kokemukset puoltavat hoidon jatkuvuuteen perustuvaa omalääkärimallia. ”Hoidon jatkuvuudella on merkittävä myönteinen vaikutus paitsi terveydenhuollon laatuun myös väestön terveyteen. Se parantaa tutkitusti potilaiden hoitotuloksia ja hoitoon sitoutumista ja vähentää jopa kuolleisuutta. Hyvä hoidon jatkuvuus lisää myös terveydenhuollon ammattilaisten työtyytyväisyyttä ja voi helpottaa esimerkiksi rekrytointeja”, Auvinen listaa.

Suomessa oli 1980-luvulta aina 2000-luvulle käytössä laajasti lääkärien väestövastuujärjestelmä, joka on lähes koko maassa romuttunut pääasiassa terveyskeskusten aliresursoinnin vuoksi. Nyt tehtävä selvitys ei tähtää vanhan omalääkärimallin toteuttamiseen, vaan tavoitteena on nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva omalääkärimalli, joka olisi mahdollista toteuttaa yhdessä kiristyvän hoitotakuun kanssa. Työryhmän tulee esittää visio Omalääkäri 2.0 -toimintamallista elokuun puoliväliin mennessä.

Kansalaisilla mahdollisuus kertoa mielipiteensä omalääkärimallista

Kansalaisille on avattu avoin kanava osallistua meneillään olevaan selvitystyöhön. Osallistua voi lähettämällä mielipiteensä osoitteeseen omalaakariselvitys@onmail.com tai täyttämällä näkemyksensä verkkolomakkeeseen osoitteessa https://urly.fi/2Eys . Lomakkeen kysymyksiin vastataan nimettömänä.

Lisätietoa:

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023