Oulun yliopisto liittyy Kestävyysopintojen verkostoon – mukana jo kahdeksan kotimaista korkeakoulua

Oulun, Helsingin, Lapin ja Vaasan yliopistot sekä LAB-ammattikorkeakoulu liittyvät ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusaiheisten opintojen verkostoon.

Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen perustama Kestävyysopintojen verkosto laajenee, kun Helsingin, Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä LAB-ammattikorkeakoulu liittyvät osaksi verkostoa.

Verkoston jäsenkorkeakoulujen opiskelijat voivat löytää verkostosta sellaisia ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoihin liittyviä opintojaksoja, joita omassa kotiyliopistossa ei ole. Kestävyysopinnot ovat avoimia kaikille kumppaniyliopistojen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille. Uusien jäsenten myötä verkoston opintojaksotarjonta laajenee ja monipuolistuu edelleen.

Kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen on tärkeä taito tulevaisuuden työelämässä. Opetushallituksen mukaan kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen on tärkein geneerinen osaaminen vuonna 2035.


Haku opintoihin auki kahdesti vuodessa

Kestävyysopintojen verkostoa on pilotoitu Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kesken lukuvuonna 2022–2023. Lukuvuoden 2023–2024 alusta on tarjolla uusi laajentunut opintojaksovalikoima.

Haku verkoston kautta tarjolla oleviin opintoihin aukeaa elokuussa 2023. Tässä haussa on mahdollista hakea koko lukuvuoden kursseille. Kevätlukukauden opintoihin on lisäksi myöhemmin syksyllä täydentävä haku. Opiskelija voi valita vapaasti opintojaksotarjonnasta yhden tai useamman opintojakson mielenkiintonsa mukaan. Useimpiin opintojaksoihin voi osallistua etänä tai verkon kautta.

Opiskelijat voivat suorittaa kestävyysopintoja ilman, että opintojaksot sisältyvät omiin pää- ja sivuaineopintoihin. Jos opiskelija haluaa opintojaksot osaksi pää- ja sivuaineopintojaan, hänen tulee sopia kestävyysopintojen sovittamisesta pää- ja sivuaineopintoihinsa opintokokonaisuudesta vastaavan henkilön kanssa omassa yliopistossaan. Oulun yliopiston opiskelijat voivat sisällyttää verkoston opintojaksoja muun muassa kestävän kehityksen sivuaineeseen (25 op), joka kokoaa yhteen kotiyliopistomme kestävyysopintoja kaikista tiedekunnista.

Kestävyysopintojen verkostoon voi tutustua osoitteessa www.kestavyysopinnot.fi/. Kurssitarjonta päivitetään verkkosivulle ajantasaiseksi kevään 2023 aikana.

Viimeksi päivitetty: 8.5.2023