Oulun yliopisto pilotoi someturvapalvelua hallinnon opiskelijaedustajille

Oulun yliopisto on hankkinut Someturva-palvelun kaikille hallinnon opiskelijaedustajille. Palvelun kautta he voivat saada apua ja tukea erityisesti digitaalisissa ympäristöissä tapahtuneisiin ei-toivottuihin tilanteisiin, kuten kiusaamiseen, häirintään tai muuhun kohtaamaansa sopimattomaan käytökseen.

Kun palvelun käyttäjä pyytää apua, Someturvan asiantuntijat käsittelevät tapauksen ja antavat toimintasuosituksia sekä psykososiaalista ensiapua tilanteen kohtaamiseen.  

”Oikeus turvalliseen näkemystensä esittämiseen ja vaikuttamiseen kuuluu kaikille. Haluamme Oulun yliopiston olevan toimintaympäristö, jossa erilaisista taustoista tulevat ja erilaisia näkemyksiä edustavat ihmiset kohtaavat ja toimivat yhdessä rakentavasti toisiaan kunnioittaen”, kertoo viestintäjohtaja Marja Jokinen. 

Oulun yliopistossa hallinnon opiskelijaedustajia on toista sataa, ja he vaikuttavat kaikkialla yliopiston hallinnossa yliopiston hallituksesta tiedekuntien tutkinto-ohjelmatoimikuntiin. Someturvaa pilotoidaan vuoden ajan, jonka jälkeen palvelun tarvetta arvioidaan.

Someturva-palvelun käyttöönotossa on kyse matalan kynnyksen ja nopean avun tarjoamisesta. Kiusaamisen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittelyyn on olemassa myös virallinen toimintamalli, joka on tarkoitettu yliopistoyhteisön sisäisten tapausten käsittelyyn. Someturva tarjoaa neuvontaa ja psykososiaalista tukea myös yliopistoyhteisön ulkopuolelta tulevien haastavien tilanteiden kohtaamiseen.

Oulun yliopistossa on ollut esillä yliopiston päätöksentekijänä toimimiseen liittyviä painostamisen kokemuksia, joiden selvittämistä ylioppilaskunta on vaatinut. Tapauksia on käsitelty, ilmoittamis- ja selvitysprosessin toimivuutta on tarkasteltu ja toimintatapoja pyritään kehittämään. Häirintään puuttuminen on yliopiston velvollisuus ja vaatii digitalisaation myötä myös uusia soveltuvia toimintatapoja.

”Verkkoympäristössä tapahtuvat vaikeat tilanteet, kuten eri häirinnän muodot, voivat olla kuormittavia. Jo pelkkä tieto siitä, että apu on lähellä, lievittää vaikuttamistyöhön liittyviä haasteita”, kertoo Someturvan vastaava juristi Kaisa Rissanen.

Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi on kehittynyt myönteisesti, uudet eettiset ohjeet selkiyttävät odotuksia

Yleisesti opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi on kuitenkin Oulun yliopistossa hyvällä tasolla ja kehittynyt myönteisesti. Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyssä kysymys “Voin hyvin yliopistossani” saa Oulun yliopiston vastausten korkeimman arvosanan ja on valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Yliopistojen yhteisessä henkilöstötyytyväisyyskyselyssä Oulun yliopiston tulokset ovat kauttaaltaan kivunneet Suomen yliopistojen parhaiden joukkoon.

Oulun yliopistossa viimeistellään parhaillaan myös koko yhteisöä koskevia eettisiä periaatteita eli Code of Conductia. Yhteisiä pelisääntöjä ovat olleet työstämässä sekä henkilöstön edustajat että opiskelijat.

Eettisillä periaatteilla selkeytetään henkilöstölle ja opiskelijoille sisäiset toimintalinjaukset ja odotukset arjen tilanteissa käyttäytymiselle. Yhteisillä periaatteilla pyritään luomaan selkeyttä, edistämään kannustavaa työilmapiiriä ja hyvinvointia, ehkäisemään konflikteja sekä edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Viimeksi päivitetty: 28.5.2024