Oulun yliopisto vahvistaa kyberturvallisuuden osaajien koulutusta

Digitalisaation syventyessä ja levitessä yhä uusille elämän alueille kasvaa myös sen toiminnan varmistamisen ja turvaamisen tarve.

Oulun yliopisto vahvistaa kyberturvallisuuden osaajien koulutusta. Heitä arvioidaan jo nyt puuttuvan työelämästä useita tuhansia. Koulutus tulee painottumaan tekniseen osaamiseen, jota tarvitaan kyberturvallisuuden takaamiseksi.
Sormet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä

Laajentuvan koulutuksen päätavoite on, että kyberturvallisuuteen erikoistuva osaa suunnitella, kehittää, testata ja arvioida kyberturvallisia järjestelmiä, ohjelmistoja ja laitteita jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

”Kyberturvallisuusalan koulutukselle on suuri tarve. Muun muassa Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että alan koulutusta on liian vähän eikä se vastaa teollisuuden tarpeita. Sama on havaittu myös Oulun yliopistossa, ja nyt diplomi-insinööriopiskelijoille avataan mahdollisuus suuntautua siihen”, sanoo koulutuksesta vastaava kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen.

Käytännössä koulutusta tarjotaan opiskelijoille ensi keväästä lähtien opintojen maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehtona tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Kyberturvallisuuden alalle voi lisäksi hakeutua opiskelemaan Oulun yliopistoon ensi kevään yhteishaussa tietotekniikan hakukohteiden kautta.

”Kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimusta on Oulun yliopistossa tehty jo 25 vuotta. Koulutus nojautuu vahvasti siihen ja painottuu siksi teknisen osaamisen vahvistamiseen. Alan toivoisi kiinnostavan nuoria, koska työllistymisnäkymät ovat hyvät”, jatkaa Halunen.

Koulutuksessa opiskelijan on tarkoitus oppia erilaisia tapoja analysoida laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien kyberturvallisuutta hyödyntämällä monia eri työkaluja ja menetelmiä. Koulutus sisältää laajempien monimutkaisten järjestelmien turvallisuuden tutkimista myös ihmisten ja prosessien näkökulmasta.

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä esimerkiksi yrityksissä ja muissa organisaatioissa kyberturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen asiantuntijoina, yksittäisinä haavoittuvuustutkijoina tai alan koulutustehtävissä.

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan digitaalisen ja verkottuneen yhteiskunnan tai organisaation turvallisuutta ja sen vaikutusta niiden toimintoihin.

Kyberturvallisuutta opetetaan Suomen yliopistoissa toistaiseksi melko vähän. Jyväskylän yliopistossa on kyberturvallisuuden maisteriohjelma tietojenkäsittelytieteiden yhteydessä.

Syy alan koulutuksen vähäisyyteen on Kimmo Halusen mukaan se, ettei kyberturvallisuuden kasvavaan tarpeeseen yhteiskunnassa ole herätty ajoissa.

”Digitalisaatio on globaalisti edennyt nopeammin kuin kyberturvallisuus on kehittynyt. Kun digitaalisia järjestelmiä on yhä enemmän, tilaa vahingoille on myös enemmän. Jos emme saavuta parempaa kyberturvallisuutta, emme saavuta parempaa maailmaa digitalisaation avulla emmekä turvallista digitaalista ympäristöä. Siksi tarvitaan alan koulutusta, tutkimusta ja yritysten toimintaa”, hän sanoo.

Kimmo Halusen luento ja haastattelu kyberturvallisuudesta Oulun yliopiston YouTube-kanavalla julkaistussa videossa Kyberturvallisuuden myyttejä ja faktoja (pituus 42 min.).

Viimeksi päivitetty: 12.10.2022