Oulun yliopisto vahvistaa sotealan ammattilaisten saamen kielten osaamista - hakuaika päättyy 9.6.

Oulun yliopisto parantaa saamenkielisen sotealan henkilöstön saatavuutta järjestämällä saamen kielen ja kulttuurin koulutusta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja opiskelijoille. Hakuaikaa Oulun yliopiston järjestämiin inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen opintoihin on pidennetty ja koulutukseen voi vielä hakea 30.5. —9.6. välisenä aikana. Opintojen tarkoituksena vahvistaa saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillista kielitaitoa sekä kouluttaa suomenkielisestä sotealan henkilöstöstä saamenkielisiä ja saamelaiskulttuuria tuntevia ammattilaisia.

”Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat toiminnallisen kielitaidon sekä omaksuvat kulttuurisensitiivisiä ja saamelaiskulttuurilähtöisiä työmenetelmiä”, kertoo projektikoordinaattori Anna-Liisa Väyrynen Oulun yliopistosta.

Opinnot alkavat elokuussa ja ne järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena. Inarinsaamen ja koltansaamen perusopinnot alkavat kielen alkeista. Pohjoissaamen kielessä opiskelijalla on oltava sujuva suullinen kielitaito, sillä opetus järjestetään pohjoissaamen kielellä.

Saamen kielten koulutus on osa Sosiaali- ja terveysalan saamen kielen ja kulttuurin koulutus -hanketta, joka sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoonan euron rahoituksen. Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestää hankkeen inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten opinnot. Giellagas-instituutilla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa.

Lapin yliopisto vastaa omana osahankkeena sosiaali- ja terveysalalle kehitettävistä saamelaisen kulttuurin opinnoista. Hankkeen yhteistyökumppanina toimivat Saamelaisalueen koulutuskeskus, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lue lisää sotealan saamen kielen ja kulttuurin koulutuksesta.

Viimeksi päivitetty: 29.5.2023