Oulun yliopisto vastaa lääkinnällisten laitteiden regulaation erityisosaamisen kasvavaan tarpeeseen

Terveysteknologia ja lääketieteen tekniikka ovat kasvavia aloja Pohjois-Suomessa. Ala elää murroksessa, johon vaikuttaa EU:n asetus lääkinnällisistä laitteista, terveydenhuollon digitalisaatio sekä tekoälyyn pohjautuvien menetelmien räjähdysmäinen lisääntyminen. Oulun yliopisto tarjoaa nyt maksuttoman täydennyskoulutuksen, jonka avulla alalla toimivat tai siitä kiinnostuneet voivat päivittää osaamisensa ajan tasalle.

Lääketieteen tekniikan kehityksen myötä suurin osa terveydenhuollossa tuotetusta informaatiosta, dokumentaatiosta sekä hoitoketjuihin liittyvästä tiedonvaihdosta on nykyisin digitaalisessa muodossa. Tietoja käsitellään kattavissa digitaalisissa tietojärjestelmissä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytössä olevien, useiden eri tietojärjestelmien rajapinnat muodostavat kuitenkin haasteen alan toimijoille. Arkaluontoista terveysinformaatiota siirrettäessä digitaalisesti järjestelmästä tai sovelluksesta toiseen, tietoturva nousee äärimäisen tärkeään rooliin.

Digitaalista terveysinformaatiota hyödyntävien yritysten ja toimijoiden määrä myös kasvaa jatkuvasti niin Oulun alueella kuin maailmalla yleisestikin. Toimijoiden haasteena on kuitenkin lääkinnällisten laitteiden ja algoritmien hyväksyminen, mikä on aikaa vievää ja kallista sekä vaatii alan erityisosaamista prosessin läpiviemiseksi. Yhtä lailla tarvitaan tietoa, kuinka Suomen toistaiseksi ainutlaatuista lainsäädäntöä terveystiedon toisiokäytöstä hyödynnetään.

“Ymmärrys lääkinnällisten laitteiden regulaatiosta ja laadunhallinnasta ovat menestyvän yrityksen tukipilareita”, painottaa OuluHealth verkostojohtaja Minna Komu BusinessOulusta.

Oulun yliopiston tarjoama Medical Device Regulation and Quality Management -koulutuskokonaisuus vastaa lääkinnällisten laitteiden regulaation ja laatujärjestelmien erityisosaamisen kasvavaan tarpeeseen. Se tuo selkeän opetusmateriaalin helposti omaan tahtiin opiskeltavaksi.

Nopeasti kasvava ala tarvitsee kasvavissa määrin uusia työntekijöitä

Oulun alueelle on syntynyt lukuisia uusia yrityksiä, jotka hyödyntävät digitaalista terveysinformaatiota ja pyrkivät tuottamaan siitä hoitoa ohjaavaa ja tehostavaa tietoa tekoälyä ja koneoppimista hyödyntäen. Lisäksi alueella on vahvoja terveysteknologian yrityksiä, jotka tuottavat terveydentilastaan kiinnostuneille henkilöille mahdollisuuksia seurata omaa terveyttään, mikä edelleen mahdollistaa sairauksien havaitsemisen varhaisessa vaiheessa sekä parhaassa tapauksessa niiden ennaltaehkäisyn. Nämä yritykset tarvitsevat kasvavissa määrin uusia osaajia ja Oulun yliopisto haluaa vastata tähän tarpeeseen muun muassa tällä täydennyskoulutuksella.


Kattava paketti digiä diginä ajan hermolla

Oulun alueella on runsaasti digitaalisen terveydenhuollon osaamista, josta on hyötyä kansallisille toimijoille. DigiHealth-koulutuskokonaisuus kiteyttää Oulun yliopiston yhden suurimman tutkimuksen profilaatioteeman (digitaalinen terveys, DigiHealth) ja jalkauttaa osaamisen kaikkien saataville.

Lääkinnällisten laitteiden regulaation ja tietoturvaan liittyvien teemojen lisäksi koulutuskokonaisuus tarjoaa kattavan katsauksen digitaalisen terveydenhuollon perusteisiin, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä terveysdatan mallintamiseen ja hyödyntämiseen osana ennakoivaa ja tukevaa terveydenhuoltoa. Luennoitsijoina toimii monipuolinen kattaus eri alojen asiantuntijoita.

Koulutus on suunnattu erityisesti lääketieteen tekniikan ja terveysteknologian asiantuntijoille, alalle erikoistuville sekä tietojärjestelmien parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus on kuitenkin avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opetus toteutetaan helposti saavutettavana verkko-opetuksena, jonka tueksi on rakennettu mielenkiintoisia valinnaisia työpajoja, kuten vierailuja sairaanhoitopiirin laboratorioissa sekä alan yrityksissä. Tiiviillä yhteistyöllä uudet osaajat löytävät paikkansa työelämässä.

DigiHealth-koulutuskokonaisuus:

  • Koulutus on suunnattu erityisesti lääketieteen tekniikan sekä terveys- ja hyvinvointiteknologian asiantuntijoille, ja tietojärjestelmien parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.
  • Tavoitteena on vahvistaa alan osaajien tietämystä.
  • Koulutus on maksutonta täydennyskoulutusta.
  • Koulutuskokonaisuus ajoittuu ajalle 3/2022 – 3/2023 (osa kursseista on mahdollista opiskella omaan tahtiin).
  • Toteutusmuoto Moodle-oppiympäristössä verkko-opetuksena sekä valinnaisina moduuleina, joissa opiskelijat pääsevät vierailemaan sairaanhoitopiirin laboratorioissa ja alan yrityksissä.


Ilmoittautuminen avautuu helmikuussa, kurssit käyntiin maaliskuussa


DigiHealth -täydennyskoulutuspaketti sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Basics in eHealth, 5 op
  • Connected Health and mHealth, 5 op
  • Principles of Machine Learning in Medicine, 5 op
  • Medical Device Regulation and Quality Management, 5 op
  • Biosignal processing, 5 op

Kokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä, mutta myös yksittäisten opintojaksojen suorittaminen on mahdollista.

Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu helmikuun puolivälissä Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen JOY-palvelussa: DigiHealth | Oulun yliopisto

Lisätietoja koulutuksesta: Emmi Alakärppä, emmi.alakarppa@oulu.fi, p. 029 448 7424

Kirjoittajat: Anna Maijala, Mikko Finnilä

DigiHealth | Oulun yliopisto

Viimeksi päivitetty: 22.2.2024