Oulun yliopistolle eettiset periaatteet

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 28.5.2024 hyväksynyt yliopiston eettisten periaatteiden kokonaisuuden (Code of Conduct), joka ohjaa henkilöstöä ja opiskelijoita.

”Yliopistoyhteisö on monimuotoinen ja entistä kansainvälisempi. On erityisen tärkeää, että kaikki yhteisön jäsenet tuntevat itsensä tasavertaisesti tervetulleiksi ja mukaan otetuiksi. On todella hienoa, että olemme nyt yhdessä luoneet eettisen ohjeiston, joka vahvistaa ja selventää toimintamme periaatteita. Nämä periaatteet inspiroivat meitä edistämään luovaa, vastuullista, kunnioittavaa, tasa-arvoista ja kestävää toimintaa yhteisössämme”, sanoo rehtori Jouko Niinimäki.

“Projektiryhmään saatiin laaja edustus yliopiston tiedekunnista ja yksiköistä. Koko yhteisön verkkokyselyyn annettiin viime syksynä yli 1300 kommenttia, joita muut yliopistolaiset kävivät äänestämässä yli 1600 kertaa”, kertoo valmistelua vetänyt henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen.

”Kiitän lämpimästi projektiryhmää ja kaikkia asiaan vaikuttaneita antamastanne ajasta.”

”Kiitokset projektiryhmälle myös hallituksen puolesta”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Mikko Ayub.

Työssä muotoutuneet kuusi eettistä periaatetta ovat

  1. Rakennamme rohkeaa ja kannustavaa ilmapiiriä
  2. Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
  3. Valitsemme kestävyyden joka päivä
  4. Käyttäydymme kunnioittavasti
  5. Edistämme yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä
  6. Vahvistamme hyvinvointia opiskelussa ja työssä

Periaatteet pohjautuvat yliopiston vastikään hyväksyttyyn strategiaan sekä pitkäaikaisiin arvoihin, jotka ovat luomme uutta, kannamme vastuuta ja onnistumme yhdessä.

Jokainen periaate sisältää sanallisen kuvauksen sekä kourallisen pelisääntöjä, joita yliopistoyhteisössä tulee noudattaa. Kokonaisuuden lopussa on ohjeet epäkohtien, kuten väärinkäytösten ja häirinnän, ilmoittamiseen.

Eettiset periaatteet julkaistaan kesän aikana suomeksi ja englanniksi yliopiston verkkosivuilla.

Eettisten periaatteiden koulutukset tullaan vaiheistamaan, ja ne sisällytetään henkilökunnan perehdytyksiin ja opiskelijoiden aloitusvaiheen opastuksiin.

Viimeksi päivitetty: 28.5.2024