Oulun yliopiston aine- tai harrastejärjestö, hae Pentti Kaiteran rahaston kannustusrahaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevien tapahtumien toteuttamiseen!

Pentti Kaiteran rahasto luovuttaa 20 000 euroa Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen.

Opiskelijoiden aine- ja harrastejärjestöille voidaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella myöntää 500 euron suuruinen kannustusraha.

Kannustusrahalla pyritään tukemaan opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja tiedeyhteisöön, tutustumista toisiin opiskelijoihin sekä kannustamaan yhteisöllisyyttä rakentavien ja hyvinvointia kehittävien hankkeiden perustamista ja toteuttamista.

Oulun yliopiston alaisuudessa toimiva Pentti Kaiteran rahasto jakaa joka toinen vuosi tunnustuspalkinnon yksilölle tai yhteisölle, joka työllään edistää Pohjois-Suomen taloudellista ja henkistä hyvinvointia.

"Varsinaisen Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinnon lisäksi haluamme tarjota myös nopeaa ja suoraviivaista tukea kannustusrahan muodossa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Haluamme kannustaa opiskelijaorganisaatioiden yhteisöllisyyttä ja uusien opiskelijoiden mukaanpääsyä", sanoo rahaston hallituksen puheenjohtaja Katri Ervamaa.

Kannustusrahan haku on avoinna ja hakemuksia käsitellään 1.5.2022 asti kuukausittain tai kunnes pääoma on käytetty. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi kannustusrahan käyttötarkoitus sekä perustelut, millä tavoin myönnettävä raha tukee Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointia tai vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Hakemus lähetetään Pentti Kaiteran rahaston verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta, joka löytyy osoitteesta https://penttikaitera.fi/

Lisätietoja kannustusrahasta sekä tarvittaessa apua hakemuksen täyttämiseen saa First Year Experience-suunnittelijalta Niina Marostenmäeltä, niina.marostenmaki@oulu.fi.

https:penttikaitera.fi
Twitter: @PenttiKaitera

Viimeksi päivitetty: 28.9.2021