Oulun yliopiston henkilöstön hyvinvointi Suomen yliopistojen kärkeä

Oulun yliopiston henkilöstön arvio omasta hyvinvoinnistaan on parantunut vuodesta 2015 lähtien. Oulun yliopisto asettuu Suomen yliopistojen kaikkien hyvinvointitekijöiden kokonaisvertailussa toiseksi.

Yliopistotyöntekijöiden työkykyä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä kartoitetaan joka toinen vuosi toteutettavalla valtakunnallisella hyvinvointikyselyllä. Tänä syksynä kyselyyn osallistui valtakunnallisesti kaikkiaan lähes 20 000 yliopistojen työntekijää, joten vastaajamääränsä ansiosta kysely antaa varsin kattavan kuvan koko yliopistosektorin työkyvystä ja sen kehityksestä.

Oulun yliopiston työntekijöiden kokemus omasta hyvinvoinnistaan on kehittynyt myönteiseen suuntaan jo neljän kyselyn ajan. Koettu hyvinvointi on parantunut myös korona-aikana, vaikka jaksoon on liittynyt paljon epävarmuutta ja kuormittaviakin muutoksia työn tekemisen tavoissa.

Asteikolla 1–10 Oulun yliopiston henkilöstön työkyvylleen antama keskiarvo on 8,15, kun yliopistojen keskiarvo on 7,98. Myös Oulun yliopiston kaikkien vastausten kokonaisindeksi asteikolla 1–5 on 3,89, kun kaikkien yliopistojen kokonaisindeksi on 3,81.

”Erityisesti professoriemme kokemus omasta hyvinvoinnistaan on vahva, ja he arvioivat oman työkykynsä vielä muuta henkilöstöä positiivisemmaksi keskiarvolla 8,38. Yksittäisten työkykytekijöiden arvosanat ovat lisäksi huomattavasti yliopistojen kokonaisindeksiä positiivisemmat. Teemme pitkäjänteistä kehittämistyötä työntekijöiden hyvinvoinnin eteen, ja se näkyy selvästi. Vaikka tulokset eri yksiköiden välillä vaihtelevatkin, tulos kertoo, että kokonaisuutena henkilöstö kokee hyvinvointinsa ja työkykynsä kehittyvän hyvään suuntaan. Tästä on hyvä jatkaa”, iloitsee henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen.

Oulun yliopiston henkilöstö piti vahvimpina osa-alueina työtyytyväisyyttä, työhön käytettäviä voimavaroja, omaa osaamistaan ja lähiesimiestyötä. Eniten työntekijöiden jaksamista heikentävät työn henkinen kuormittavuus, työmäärä ja muutokset.

Hyvinvointikyselyyn vastasi Oulun yliopistosta 2216 työntekijää, mikä on 67,7 prosenttia henkilöstöstä.

Kysely on toteutettu yliopistojen, Eezy Flow Oy:n ja työeläkevakuutusyhtiö Varman yhteistyönä.

Varman uutinen valtakunnallisesta kyselystä

Tietoa uramahdollisuuksista Oulun yliopistossa

Avoimet työtehtävät Oulun yliopistossa

Viimeksi päivitetty: 10.12.2021