Oulun yliopiston kirjasto ottaa käyttöön turvallisemman tilan periaatteet

Oulun yliopiston kirjasto on sitoutunut turvaamaan kaikille asiakkaille häirinnästä, kiusaamisesta, ahdistelusta sekä syrjinnästä vapaat tilat ja palvelut. Tätä edistääksemme olemme luoneet yhdessä asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan kanssa kirjastolle omat turvallisemman tilan periaatteet.

Kevään aikana toteutimme kirjaston asiakkaille verkkokyselyn, jonka avulla pyrimme kartoittamaan, ovatko asiakkaat kokeneet tai huomanneet häirintää, ahdistelua tai syrjintää kirjaston toimipaikoissa. Samalla halusimme selvittää, mitkä seikat tekevät kirjastosta turvallisemman tilan asiakkaiden näkökulmasta, ja mitkä ilmoituskanavat olisivat asiakkaille luontevimpia häirinnästä tai syrjinnästä ilmoittamiseen. Asiakaskyselyn vastausten avulla olemme työstäneet kirjastolle omat turvallisemman tilan periaatteet.

Turvallisemman tilan periaatteiden yhteydessä olemme laatineet myös kirjaston toimipaikoille räätälöidyt toimintaohjeet häirintätilanteiden varalle. Turvallisemman tilan periaatteet ja kirjastokohtaiset toimintaohjeet on julkaistu kirjaston verkkosivuilla ja ne tuodaan näkyville myös kirjaston tiloihin.

Turvallisemman tilan periaatteet kirjastossa

  • Me Oulun yliopiston kirjastossa olemme sitoutuneet edistämään ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kirjastomme on kaikille avoin ja henkilökuntamme on kirjastossa asiakkaitamme varten. Kysy apua, autamme mielellämme.
  • Kirjastomme tarjoaa tiloja niin opiskeluun, viihtymiseen, ryhmätyöskentelyyn kuin hiljentymiseenkin. Noudatathan eri tiloja koskevia äänenkäyttöön liittyviä sääntöjä.
  • Haluamme turvata kaikille asiakkaillemme ja henkilökunnallemme turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön, emmekä näin ollen hyväksy minkäänlaista häirintää, ahdistelua tai syrjintää. Kunnioitamme jokaisen fyysistä ja psyykkistä yksityisyyttä ja omaa tilaa.
  • Mikäli huomaat epäasiallista käytöstä kirjaston tiloissa, niin ilmoitathan siitä kirjaston henkilökunnalle. Puutumme häiriötilanteisiin.

Kirjasto mukana myös Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa

Oulun yliopiston kirjasto on mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa ja sitoutuu kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Syrjinnästä vapaa alue -merkki kirjaston seinällä kertoo, että haluamme suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Kampanjaa ovat olleet toteuttamassa yhteistyössä oikeusministeriön kanssa Ihmisoikeusliitto, Nuorisoyhteistyö Allianssi, Seta, Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ja Vammaisfoorumi.

Lisätietoja: kirjasto@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 20.6.2024