Oulun yliopiston koulutusvararehtoriksi valittiin Mirja Illikainen

Oulun yliopiston hallitus on valinnut uudeksi koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kaudelle 1.3.2024 - 28.2.2029 professori Mirja Illikaisen.
Mirja Illikainen

Mirja Illikainen toimii Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina ja kiertotalouden materiaalitekniikan professorina. Oulun yliopistossa suorittamansa tohtorintutkinnon jälkeen Illikainen on työskennellyt 6 vuotta yliopistonlehtorina ja 9 vuoden ajan professorina. Hän on toiminut dekaanina ja yliopiston johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Illikaisen tutkimusalana on teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen erityisesti sementtiä korvaavina sideaineina rakennusmateriaaleissa.

Koulutusvararehtorin tehtävää haki yksitoista henkilöä, joista rehtorin nimeämä valmisteluryhmä haastatteli kolmea.

Oulun yliopiston nykyinen koulutusvararehtori Tapio Koivu vaihtaa työpaikkaa. Hän aloittaa toimitusjohtajana Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:ssä 1.3.2024.

Koulutusvararehtori vastaa yliopistotasolla koulutustoiminnan johtamisesta. Hän toimii myös rehtorin toisena varahenkilönä. Tulevalla vararehtorikaudella keskeisiä kehittämisteemoja tulevat yliopiston strategian mukaisesti olemaan mm. koulutuksen tarjonnan laadukkuudesta sekä koulutuksen ja tutkimuksen yhteydestä huolehtiminen ja opiskelijoiden opiskelupolkujen sekä oppimiskokemuksen kehittäminen.

Viimeksi päivitetty: 27.2.2024