Oulun yliopistossa juhlitaan 70-vuotiasta opettajankoulutusta

Oulun opettajakorkeakoulun perustamisesta tulee tänä syksynä kuluneeksi 70 vuotta. Nykyisellä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalla on ollut alusta alkaen keskeinen asema erityisesti Pohjois-Suomen opettajankouluttajana. 70-vuotisjuhlaa vietetään 15. marraskuuta Oulun yliopistossa.
Students sitting in a large lecure hall, a blond-haired teacher stands with her back to the camera.

Oulun väliaikainen opettajankoulutuslaitos aloitti toimintansa 1. syyskuuta 1953 eli viisi vuotta ennen Oulun yliopiston perustamista vuonna 1958. Vuosikymmenten aikana opettajakorkeakoulu on monipuolistuneen tutkinto-ohjelmatarjonnan myötä laajentunut monitieteiseksi ja kansainväliseksi toimintaympäristöksi. Nykyinen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta antaa koulutusta erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja sen oppimista koskeva tutkimus on kansainvälisesti arvostettua.

Tiedekunta kouluttaa kasvatusalan ammattilaisia kymmenessä tutkinto-ohjelmassa ja kahdessa maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmista valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita, jotka sijoittuvat luokanopettajiksi, varhaiskasvatuksen opettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Oulun opettajakorkeakoulusta on valmistunut useita tunnettuja ja alallaan tunnustettuja henkilöitä. Tunnetuin heistä on Nobel-palkittu rauhanvälittäjä, lokakuussa edesmennyt presidentti Martti Ahtisaari, joka valmistui opettajaksi 1959.

Nykyisen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimus kattaa kasvatusalan kentän monipuolisesti. Tiedekunnassa tutkitaan oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä, teknologian, kuten tekoälyn hyödyntämistä oppimisessa, opettajuuteen, opettajankoulutukseen ja lapsuuteen liittyviä ilmiöitä sekä alan teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvoja ja yhteiskunnallisia yhteyksiä. Psykologian tutkimuksessa keskitytään terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin psyykkisiin tekijöihin, kuten persoonallisuuden ja varhaisen kehityksen tutkimukseen.

70-vuotisjuhlaa vietetään Oulun yliopiston Saalastinsalissa 15. marraskuuta klo 14–16. Pääpuhujana juhlassa on VTT, yliopistonlehtori (emer.) Tytti Isohookana-Asunmaa, joka on toiminut Oulun yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen historian ja yhteiskuntatieteiden lehtorina. Juhlassa esiintyy muun muassa tiedekunnasta valmistuneita muusikoita ja käydään läpi tiedekunnan historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Opettajakorkeakoulusta monitieteiseksi kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi

  • Oulun väliaikainen opettajankoulutuslaitos aloitti toimintansa syksyllä 1953. Kasvatustieteiden tiedekunta perustettiin 1974. Vuoden 2023 alussa tiedekunta sai psykologian koulutusvastuun ja tiedekunnan nimi muutettiin kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnaksi.
  • Tiedekunnan koulutustarjonta on laajaa: kasvatustieteet, oppimistieteet, kansainväliset maisteriohjelmat, opettajankoulutukset, kuten luokanopettaja, varhaiskasvatus, musiikkikasvatus, erityispedagogiikka ja psykologia, aineenopettajankoulutus, pedagogiset opinnot yliopiston sisäisessä koulutuksessa sekä täydennyskoulutus.
  • Tiedekunta tarjoaa kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa: Education and Globalisation ja Learning, Education and Technology.
  • Kolme tutkimusyksikköä: Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit, Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt sekä Oppiminen ja oppimisprosessit.
  • Olennainen osa opettajankoulutusta on Oulun yliopiston harjoittelukoulu eli normaalikoulu, joka toimii neljässä yksikössä. Vuosittain koulussa suorittaa harjoittelunsa yli 600 luokan-, aineen- ja erityisopettajaksi opiskelevaa opiskelijaa.
  • Varhaiskasvatuksen opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksojaan yli 60:ssa Oulun kaupungin ja ympäristökuntien päiväkodissa.
  • Avoin päiväkoti Lastu on tiedekunnan yhteydessä toimiva Oulun kaupungin päiväkoti, jossa yhdistyvät varhaiskasvatustyö, opettajankoulutus ja tieteellinen tutkimus. Opiskelijat harjoittelevat Lastussa pienten lasten opettajuutta opintojensa eri vaiheissa.
  • Tiedekunnassa on henkilöstöä runsaat 200. Oulun normaalikoulun henkilöstö yli 140. Perusopiskelijoita yli 2000. Noin 120 väitöskirjatutkijaa.
  • 10 viime vuoden aikana tiedekunnassa on suoritettu 5060 tutkintoa: 2060 kandidaatintutkintoa, 2300 maisterintutkintoa, 3 lisensiaatintutkintoa ja 83 tohtorintutkintoja.
  • Työllisyystilanne valmistuneilla on hyvä. Viisivuotisuraseurantaan syksyllä 2021 vastanneista kukaan ei ollut työttömänä, vuotta aiemmin vastaava luku oli 1,6 % ja vuonna 2019 1,0 %.

Juhlaan ilmoittautuminen on avoinna vielä 6. marraskuuta.

Opettajia Oulusta 70 vuotta -tapahtumasivu

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Viimeksi päivitetty: 6.11.2023