Pepin versiopäivitys tuo korjauksia ja uusia toiminnallisuuksia

Peppi-järjestelmä päivitetään versioon 4.4.2, jossa on toteutettu teknisiä korjauksia aiemmin havaittuihin ongelmiin sekä virhetilanteisiin. Uusi versio sisältää myös yleisiä saavutettavuus- ja tietoturvapäivityksiä. Lisäksi Peppiin tulee päivityksen myötä uusia käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia, joita esitellään tarkemmin alempana. Päivitys on valmis maanantaiaamuna 12.6., jonka myötä uudet toiminnallisuudet ovat käytettävissä.

Nyt tehtävä päivitys tuo näkyväksi käyttäjien toivomia yleisiä kehitysehdotuksia. Kehitämme Peppiä jatkuvasti myös tulevaisuudessa. Peppiä kehitetään käyttäjälähtöisesti ja otamme mielellämme vastaan palautetta osoitteeseen peppi@oulu.fi. Pepin kehittämistä ohjaavat kansallisen tiedonhallinnan ja lainsäädännön vaatimukset sekä korkeakoulutuksen kansalliset strategiat, ohjelmat ja viitekehykset. Kehitystyötä tehdään Peppi-konsortiossa.

Version saavutettavuuskorjaukset

  • Opiskelijan työpöydän saavutettavuuskorjauksia: versiossa on korjattu ja parannettu Pepin käytettävyyttä ruudunlukuohjelmilla sekä näppäimistöllä. Versiossa on lisätty ja korjattu mm. tekstivastineita, kontrasteja ja animoitujen symbolien toimintaa. Myös työpöydän mobiilisaavutettavuutta on parannettu.
  • Hakijan työpöydän saavutettavuuskorjauksia: versiossa on mahdollistettu näppäimistökäyttäjän ilmoittautuminen ja parannettu työpöydän käytettävyyttä ruudunlukijaohjelmilla.

Version muut korjaukset ja toiminnallisuudet

  • Kaikki avoimen yliopiston opiskeluoikeudet kootaan jatkossa saman aktiivisen avoimen opiskeluoikeuden alle: jos opiskelijalla on olemassa oleva aktiivinen Avoimen yliopiston opiskeluoikeus, seuraavista ilmoittautumisista Avoimen yliopiston opinnoille ei muodostu erillistä opiskeluoikeutta ja opiskeluoikeusnumeroa, vaan opinnot liitetään olemassa olevaan oikeuteen.
  • Koulutuksen lähipalveluissa voidaan kopioida suoritettuja opintoja yhdeltä opiskeluoikeudelta toiselle. Kopiointiin liittyy tiettyjä ehtoja ja opiskelijan tulee huomioida voiko opinnot kopioida vai vaaditaanko opintojen hyväksilukua. Ehdoista ohjeistetaan erikseen.
  • Opiskelija ei voi ilmoittautua opintojaksolle, jos hän on jo suorittanut tätä vastaavan opintojakson.
  • Opiskeluoikeuskokonaisuuteen kuuluvat alempi ja ylempi opiskeluoikeus eivät virheellisesti näy yhteisen otsikon alla Opiskelijan työpöydän oikean ylänurkan valikossa, tämä korjataan tulevissa versiopäivityksissä
  • Hyväksilukupankki on käytössä Opiskelijan työpöydällä. Hyväksilukupankissa on mahdollista hakea eri hakukriteereillä, millaisella taustaosaamisella on aiemmin saatu hyväksilukuja.

Versiopäivityksen ajan Pepissä on käyttökatko. Käyttökatkon aikana kaikki Pepin työpöydät ja opinto-opas ovat pois käytöstä eikä kirjautuminen järjestelmään onnistu. Lyhyet katkot myös suunnitellun käyttökatkon jälkeen ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan Pepin kirjautumissivulla. Käyttökatkon vaikutuksista voit lukea lisää täältä.

Konsortio koostuu 31:stä Peppiä käyttävästä korkeakoulusta. Vuoden 2023 alusta käyttöönotettu uusi konsortioyhteistyömalli parantaa Pepin versiopäivitysten julkaisutiheyttä ja kehittämisen ennakoitavuutta. Lue lisää Peppi-konsortiosta täältä.

Viimeksi päivitetty: 9.6.2023