Pieniä muutoksia yliopistokollegion kokoonpanoon

Oulun yliopiston kollegio kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa 23.8.2022.

Sirpa Aallon sijalle yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi nousee henkilökohtainen varajäsen Vesa Virtanen, jonka varajäseneksi nousee Pirjo Suvilehto. Opiskelijajäsen Jukka Turunen on valmistunut eikä näin ollen ole enää kollegion jäsen. Uusi jäsen valitaan myöhemmin.

Yliopiston hallitus vieraili yliopistokollegion kokouksessa ja keskusteli kollegion kanssa ajankohtaisista yliopistoa koskevista asioista. Keskustelun aiheina olivat muun muassa opetus- ja tutkimus- sekä tukipalveluhenkilöstön jaksaminen työn pirstaloituessa sekä tämän vaikutus opiskelijoiden onnistumiseen opinnoissaan ja Oulun yliopiston vetovoimaan työnantajana.

Lisäksi yliopistokollegio evästi puheenjohtaja Helka-Liisa Hentilää opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävään välitarkasteluun. Kollegio totesi, että korkeakoulu- ja tiedepoliittisten tavoitteiden suunnassa eteneminen ja niihin liittyvä kehittämistyö (mukaan lukien digitalisaatiokehitys) edellyttävät riittäviä resursseja. Ministeriö järjestää kaikkien korkeakoulujen kanssa tulossopimuskauden 2021–2024 välitarkastelut, ja Oulun yliopiston tapaaminen on 15.9.

Viimeksi päivitetty: 24.8.2022