Pohjoismaisessa EXPECT-tutkimushankkeessa tutkitaan korona-ajan kokemuksia sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa

Nordforsk on myöntänyt rahoituksen yhteispohjoismaiselle tutkimushankkeelle Exploring Practices in Early Childhood of Tomorrow Develop resilience in social sustainable childhoods after Covid-19 (EXPECT). Hankkeelle on myönnetty rahoitus vuosille 2023-2026. Hankkeessa tutkitaan korona-ajan kokemuksia varhaiskasvatuksessa ja vahvistetaan tämän pohjalta sosiaalista kestävyyttä ja valmistautumista tuleviin haasteisiin varhaiskasvatuksessa.
Meri

Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia yhdenvertaiset mahdollisuudet huomioiden. Korona-aika asetti monenlaisia haasteita varhaiskasvatuksen toteutumiselle. Valmistautuminen koronan kaltaisiin mahdollisiin pandemioihin ja muihin kriiseihin tulevaisuudessa on tärkeää myös varhaiskasvatuksessa. EXPECT-hankkeessa selvitetäänkin varhaiskasvatuksen korona-ajan kokemusten ja seurausten pohjalta, miten vahvistaa sosiaalista kestävyyttä kriisien aikana ja turvata lain edellyttämä lasten oikeus varhaiskasvatukseen. EXPECT-hankkeessa kerätään tutkimusaineistoa varhaiskasvatuksen henkilöstöltä sekä perheiltä laadullisin ja määrällisin menetelmin kysely- ja haastatteluaineistoilla.

EXPECT-hanke on monitieteinen hanke, jossa on mukana tutkijoita kaikista Pohjoismaista. Suomesta hankkeessa on mukana Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta. Varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Jaana Juutinen toimii hankkeen maajohtajana ja tutkijana, ja sosiologian yliopistonlehtori Anu Alanko hankkeen tutkijana.

Linkki rahoittajan tiedotteeseen: https://www.nordforsk.org/projects/exploring-practices-early-childhood-tomorrow-develop-resilience-social-sustainable

Viimeksi päivitetty: 14.8.2023