Professori Minna Isomursun missio: Teknologiaa terveyttä edistämään

Teknologian ja terveyden yhdistäjänä jo pitkän uran luonut Minna Isomursu on aloittanut uutena Oulun yliopiston profiilialueen professorina. Hänen professuurinsa on osa 6GESS-tutkimuskokonaisuutta.
Minna Isomursu, who has already built a long career connecting technology and health, has started as a new professor in the profile area (Profi6) at the University of Oulu. Her professorship is part of the 6GESS research entity.

Reilut kolme kymmentä vuotta sitten Minna Isomursu oli iloisena matkalla arkkitehtuurin pääsykokeisiin. Hän ajoi keskittyneesti autolla, kun yhtäkkiä rysähti. Hän tajusi heti, että kolari siirtää unelmien toteutumista vähintään vuodella. Pääsykokeet jäivät väliin mutta onneksi oli tullut laitettua kakkosvaihtoehdoksi tietojenkäsittelytiede, jonne pääsi Oulun yliopistoon hyvillä papereilla suoraan sisään.

”Ajattelin, että siinähän menisi vuosi rennosti tietotekniikan parissa, mutta sitten iskikin innostus”, hän muistelee.

ATK-innostus ei ollut äkillinen rysäys vaan ehkä enemmänkin tiedon lisääntyessä syntynyt oivallus siitä, että osaa ja pystyy. Harva vielä lukiossa voi tietää, missä on hyvä ja mihin lopulta kannattaa suuntautua. Nyt Minna Isomursu on Euroopan suurimman yliopistollisen ohjelmistotuotannon tutkimusyksikön M3S:n johtavia professoreita takanaan mittava ura ICT-alalla ja edessään esimerkiksi yhteistyön koordinointi WHO:n kanssa sekä miljoonaluokan projektien vetäminen. Ei todellakaan haittaa, että yhteiskunta menetti ehkä hyvän arkkitehdin. Asiat ovat kolahtaneet kohdilleen. Kovaa työtä se on tietysti vaatinut.

Urapolun näkee vasta sen kuljettuaan

Minna Isomursun urapolku ei ole ollut suoraviivainen vaan enemmänkin hyvällä tavalla mutkikas. Kuinka mutkikas?

”En ole koskaan ollut suoran tavoitteellinen vaan enemmänkin tarttunut uusiin mahdollisuuksiin. Ura ei toisaalta ole ollut myöskään ollut umpihangessa tarpomista vaan kivaa tekemistä uusien haasteiden kimpussa.”

Isomursu on nyt innokkaasti astumassa jälleen uuteen. Se on jatkumoa terveyden ja teknologian yhdistävälle tutkimukselle, mikä on jo yli 20 vuotta ollut hänen ensisijainen kiinnostuksen kohteensa.

”Valmistuin maisteriksi 1990-luvun alussa, silloin koulutetuille osaajille oli tarvetta, vaikka toisaalta oli lama. Menin töihin VTT:lle ja tein väitöskirjan ennen vuosituhannen vaihdetta. Siitä menin Nokialle, josta siirryin pieneen yritykseen hetkeksi. Lujaa meni. Yliopistolla ensimmäisessä professuurissani aloitin 2002, josta lähdin edelleen VTT:lle tutkimusprofessoriksi. Jo silloin tein ensisijaisesti terveysaiheeseen liittyvää tutkimusta.”

VTT:ltä Isomursu hyppäsi jälleen Oulun yliopistoon vuodeksi ja muutti sitten kolmeksi vuodeksi Tanskaan, koska kaipasi työkokemusta myös ulkomailta.

”Yksi hakemus ja heti tärppäsi.”

Jotta ympyrä olisi täydellinen, Tanskasta hän muutti takaisin Ouluun ja yliopistolle professoriksi.

Digitalisaatio ei ole vain digitointia

Isomursu keskittyy tällä hetkellä tutkimuksessaan kahteen isoon kokonaisuuteen. Ne ovat hoitopolkujen digitalisaatio ja isoihin datainfroihin liittyvät asiat.

”Haluan käyttää mahdollisuutta, että pääsen intensiivisemmin tekemään töitä lääketieteen osaajien kanssa. Digitaalisiin hoitopolkuihin liittyvä tutkimustoiminta on sellainen, johon voin tuoda omalla osaamisellani lisäarvoa. Siihen liittyvä tutkimus sisältää paljon mielenkiintoisia osa-alueita kuten hoitopolkujen luominen, suunnittelu ja niiden mahdollisimman hyvä vaikuttavuus. Myös isoihin eurooppalaisiin tietokantoihin liittyy paljon hyödynnettävää potentiaalia.”

Terveydenhuollon digitalisointiin on paljon painetta. Tarvitaan tietoa siitä, mihin pitää kiinnittää huomiota, että siirtymä onnistuu.

”Tulevaisuus ei saa olla vain digitaalinen irvikuva analogisesta. Kyse ei ole vain digitoinnista. Nyt voimme luoda jotain, mitä ei ole ollut aiemmin, pystytään tekemään asioita, joita ei ole pystytty tekemään aiemmin. Terveydessä on tällä hetkellä vahva poliittinen ohjaus yhteiskunnassa. Ajatellaan, että digitalisaation tarvitsee tapahtua ja siihen liittyy isoja tavoitteita. Se ei kuitenkaan ole vain toteutusasia. Sitä pitää ensin ja vielä tutkia. Mikä digitalisaatiossa on järkevää, mistä on oikeasti hyötyä ja vaikutusta?”

Isomursun edellinen titteli oli tietojärjestelmätieteen professori. Uuden määritelmänä on digitaalinen terveys. Hän pitää sitä olennaisena eli ydin on digitaalisessa terveydessä eikä niin, että se on vain yksi tietojärjestelmien osa-alue.

”Nyt digihealth-osaaminen tulee konkreettisesti näkyväksi. Tässä uudessa positiossa on olennaista, että se on kahden tiedekunnan välinen. Pystyn olemaan konkreettisesti tekemisissä kahden erilaisen tieteenalan asiantuntijoiden kanssa. Dialogista ja erilaisten tietojen yhdistämisestä syntyy jotain uutta, jota kutsun tietämysvoimavaraksi.”

Minna Isomursun kirkas tavoite on, että tutkimustulokset lisäisivät ihmisten hyvinvointia. Aina ei voi onnistua. Tutkijan työ on jatkuvaa epäonnistumisten hallintaa. Riskitason ja kunnianhimon pitää olla riittävän korkealla, silloin voi onnistuakin.

”Uskon aidosti, että data ja teknologia voivat auttaa meitä olemaan terveempiä. Siihen liittyvää tietoa tekemäni ja johtamani tutkimuksen pitää tuottaa.”

Tulevaisuus on datan hyödyntämisessä

Uudesta professuuristaan Isomursu toteaa lyhyesti, että 6GESS on viitekehys, jossa työtä tehdään. Ylipäänsä 6G on laaja tutkimuskokonaisuus, jonka hyödyt avautuvat vasta tulevan työn kautta. Sitä pitää tutkia mahdollisimman monista näkökulmista.

”Minun tutkimukseni näkökulmasta 6G on iso visio tiedonsiirron ja datapohjaisen maailman kehittymisestä. Tulevaisuudessa meillä on paremmat mahdollisuudet hyödyntää dataa. Dataympäristö kehittyy paremmaksi ja se avaa ja mahdollistaa terveyden alalla sellaista, joka on nyt vielä alussa. Uusia mahdollisuuksia ja toteutuksia me tutkimuksellakin haemme.”

Tulevaisuudesta Isomursu sanoo konkreettista vain lyhyesti. Sen pohtiminen ei, ehkä yllättäen, edes liity yksittäiseen projektiin tai tutkimuksen vaan laajasti akateemisen työympäristön rakenteisiin ja työkulttuurin kehittämiseen.

”Haluaisin, että yliopisto olisi kaikenlaisten ihmisten yhteisö. Avoin erilaisuudelle ja moninaisuudelle. Instituutiona tarvitsemme enemmän inkluusiota. Diversiteettiin liittyen haluaisin, että me tutkijat onnistumme uudistamaan myös yliopistomaailmaa ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Näen tiedekuntien yli menevän yhteistyön laajentamisen hyvänä tapana kaataa raja-aitoja päästä tekemään tehokkaammin työtä yhdessä. Silloin yliopisto pystyy paremmin vastaamaan uusiin yhteiskunnan tarpeisiin koulutuksessa ja työelämässä. Haluaisin pystyä omalta osaltani vaikuttamaan siihen, että akateeminen maailma olisi inklusiivisempi eikä niin siiloutunut kuin se nyt vielä on.”


Tavoitteita hänellä on, kirkkaita suunnitelmiakin tietysti. Silti kohtalo voi johdattaa odottamattomasti oikeaan, joten sille pitää antaa tilaa ja aikaa. Professori Minna Isomursu on tällä hetkellä unelma-ammatissa, josta hän ei osannut unelmoidakaan nuorena. Joskus käy onni onnettomuudessa.

Profiilialat ovat aloja, joilla Oulun yliopisto yltää tieteen kansainväliseen kärkeen.

6G-teknologiaan pohjautuva kestävä yhteiskunta (6GESS) -ohjelma hyödyntää 6G-lippulaivan teknologista asiantuntemusta kehittääkseen tieteellisen viitekehyksen datavetoiselle, tiiviin tietoliikenneverkoston päälle rakentuvalle tulevaisuuden yhteiskunnalle, jossa digiterveys ja tulevaisuuden energiajärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa.

6GESS tutkii uusia teknologioita auttaakseen tulevaisuuden terveydenhuolto- ja energiajärjestelmiä muuttumaan demokraattisemmiksi ja tehokkaammiksi. Se auttaa myös terveydenhuollon palveluita ja energiantoimittajia, sekä kansalaisia, osallistumaan entistä enemmän datalähtöisten ja digitalisoitujen ratkaisujen kehittämiseen ja omaksumiseen.

Lue myös:

Thora Herrmann yhdistää työssään tiedettä ja taidetta

Kiinnostus luontoon ohjaa lääketieteen tutkijaa Ali Mobasheria kohti uusia ratkaisuja nivelrikkoon

Viimeksi päivitetty: 21.12.2022