Professori Tiina Kinnunen on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukseen

Professori Tiina Kinnunen on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukseen kaudelle 1.1.-31.12.2023. Kinnunen on toiminut Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professorina vuodesta 2014. Hänet kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2019.    
Tiina Kinnunen

Suomalainen Tiedeakatemia eli Academia Scientiarum Fennica (Finnish Academy of Science and Letters) on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen keskusseura, joka sääntöjensä mukaan edistää tutkimusta ja toimii korkeatasoista tutkimusta harjoittavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi tieteellisten ansioidensa perusteella. Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille.

Viimeksi päivitetty: 23.11.2022