Projektitoiminnan perusteiden ylimääräinen suoritusmahdollisuus

Syksyllä 2019 aloittaneet kandiopiskelijat voivat suorittaa Projektitoiminnan perusteet -kurssin periodissa kaksi, jos kyseinen suoritus vielä puuttuu ja opiskelut ovat edenneet siten, että valmistuminen on todennäköistä tavoiteajassa ensi keväänä 2022.

Syksyllä 2019 viisivuotisessa kandi- ja maisteritutkintoon johtavassa ohjelmassa aloittaneiden OodiHOPS-pohjassa oli virhe. Tämän vuoksi ilmeisesti edelleenkin muutamilta opiskelijoilta puuttuu Projektitoiminnan perusteet -kurssin suoritus. Kurssi on pakollinen edeltävyys kandiopinnot huipentavaan kolmannen vuoden kevään Kandidaattiprojektiin.

Kurssin tärkeyden vuoksi sellaisille opiskelijoille,

  • jotka ovat aloittaneet syksyllä 2019,
  • joilta puuttuu Projektitoiminnan perusteet,
  • jotka osallistuvat Kandidaattiprojektiin keväällä 2022 ja
  • jotka todennäköisesti valmistuvat keväällä 2022 (suoritettuna tähän mennessä noin 120 opintopistettä opetussuunnitelman mukaan),

järjestetään ylimääräinen mahdollisuus suorittaa Projektitoiminnan perusteet -kurssi periodissa kaksi. Vastuuopettaja voi hyväksyä myös muita opiskelijoita, jotka osallistuvat Kandidaattiprojektiin keväällä 2022, mikäli osallistujamäärä ei kasva liian suureksi.

Kurssille on ilmoittauduttava 31.10.2021 mennessä sähköpostilla vastuuopettajalle (Kari Liukkunen, etunimi.sukunimi@oulu.fi). Sähköpostin liitteenä on toimitettava tuore opintosuoritusrekisteriote, josta näkyy yllämainittujen kriteerien toteutuminen.

Kurssin aloitusluento on 3.11.2021 kello 12. Kurssin opetus- ja arviointimenetelmät poikkeavat normaalista toteutuksesta, joka järjestetään periodissa neljä. Saat tarvittaessa lisätietoja vastuuopettajalta.

Omaopettaja tukee opintojesi suunnittelua

Omaopettajasi auttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) päivittämisessä ja hyväksyy sen. Muista päivittää HOPS viimeistään nyt syksyllä, jos et sitä ole vielä tehnyt edellisen lukuvuoden päättyessä keväällä. Ole yhteydessä omaopettajaasi, mikäli tästä tai muista opiskeluun liittyvistä asioista on herännyt kysymyksiä.

Viimeksi päivitetty: 9.9.2021