Opetussuunnitelman virhe korjattu

Syksyllä 2019 aloittaneiden opetussuunnitelmassa on ollut virhe, joka on korjattu 18.3.2021 Opiskelijalle-sivustolle ja WebOodin HOPS-pohjaan.
Jokaisen syksyllä 2019 aloittaneen tulee tehdä uusi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Syksyllä 2019 kandiopintonsa aloittaneiden Opiskelijalle-sivustolla ja WebOodissa julkaistussa opetussuunnitelmassa on ollut virhe. Se ei ole vastannut keväällä 2019 hyväksyttyä ja nyt toteuttettavana olevaa opetussuunnitelmaa.

Virhe on korjattu torstaina 18.3.2021, ja siitä on tiedotettu opiskelijoita kyseisen vuosikurssin omaopettajien kautta. Korjattu opetussuunnitelma on Opinto-oppaat-sivulla kohdassa Opintojen rakennekaaviot nimellä Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti (LuK, 3+2) / 2019 - 2020.

Virhe koski toisen ja kolmannen lukuvuoden kevättä (aikataulun mukaan edetessä kevät 2021 ja kevät 2022). Virheellisessä opetussuunnitelmassa toisen vuoden keväälle oli merkitty Johdatus tutkimustyöhön -kurssi; oikea kurssi tänä keväänä on Projektitoiminnan perusteet. Kolmannen vuoden keväälle oli merkitty virheellisesti Projektitoiminta- ja Kandidaattiseminaari-kurssit; oikeat kurssit ovat Johdatus tutkimustyöhön ja Kandidaattiprojekti.

Mitkä kurssit nyt?

Aikataulun mukaisesti syksyllä 2019 aloittaneiden tulisi siis nyt neljännessä periodissa suorittaa seuraavat kurssit:

Nämä kurssit ovat pakollisia edeltävyyksiä kolmannen vuoden Kandidaattoriprojektiin. Ohjelmistoarkkitehtuurit- ja Ohjelmointi 4 -kurssit on mahdollista suorittaa itsenäisesti kesällä, mikäli vähintään viisi opiskelijaa ilmoittautuu kurssille (ohjeet tulevat myöhemmin). Sen sijaan Projektitoiminnan perusteet on suoritettava nyt. Kurssin ilmoittautumisaikaa on jatkettu, ja kurssille voi vielä osallistua, vaikka opetus on jo alkanut.

Aiemmin on ilmoitettu myös Business Process Modeling -kurssin viimeisestä suoritusmahdollisuudesta. Kuten tiedotteessa todetaan, sen ottaminen neljänteen periodiin nostaa kuormituksen yli 15 opintopisteen 20 opintopisteeseen. Suositus onkin suorittaa sen sijaan korvaava Liiketoimintaprosessien johtaminen ja mallintaminen -kurssi keväällä 2022 periodissa 3, jotta nyt ehtii opiskella Projektitoiminnan perusteet.

Osa syksyllä 2019 aloittaneista opiskelijoista on suorittanut tai suorittamassa Johdatus tutkimustyöhön -kurssia tänä keväänä. Vaikka se ei olisi vielä kuulunut opintoihin, kurssin suorittaminen nyt keventää luonnollisesti kevään 2022 periodia 3, jolloin Business Process Modeling -kurssin korvaaminen tuolloin järjestettävällä Liiketoimintaprosessien johtaminen ja mallintaminen -kurssilla ei nosta periodikuormitusta yli normaalin 15 opintopisteen.

Tee uusi HOPS!

Jokaisen syksyllä 2019 aloittaneen tulee mahdollisimman tehdä uusi oma henkilökohtainen opintosuunnitelmansa (HOPS). WebOodin HOPS-pohja 2019-2020 on korjattu. Korjatun HOPS-pohjan saa käyttöön tekemällä uuden HOPS-luonnoksen ja valitsemalla rakenteeksi 2019-2020. Kun HOPS on valmis, se tulee lähettää omaopettajalle tarkistettavaksi ohjeiden mukaisesti.

Ole yhteydessä omaopettajaasi, mikäli tästä tai muista opiskeluun liittyvistä asioista on herännyt kysymyksiä.

Viimeksi päivitetty: 15.4.2021