Riitta ja Jorma J. Takasen säätiöltä kaupallistamishankkeille 100 000 euroa

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö tukee neljää Oulun yliopistossa käynnissä olevaa Research to Business -hanketta yhteensä 100 000 eurolla.

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön rahoitus myönnettiin neljälle hankkeelle:

  • More Stamina – A Fatigue Management Solution for Multiple Sclerosis, (lääketieteellinen tiedekunta, Guido Giunti)
  • HR-VO2 Max Sensor – Next Generation Optical Sport Sensor for Wearable Devices (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jan Nissinen)
  • Glymphometer – A Wearable Monitor for Glymphatic System of Human Brain (lääketieteellinen tiedekunta, Teemu Myllylä)
  • MULTISENSE – Multifunctional, Self-sustainable Sensing Components for Smart Skin (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Yang Bai)

Säätiöltä saatu lisärahoitus parantaa kaupallistamishankkeiden onnistumisen edellytyksiä lisäämällä kaupallistamistoimien kokonaisrahoitusta ja laatua. Lisärahoitus helpottaa hankkeelle tärkeiden ostopalvelujen hankintaa ja tuo joustavuutta hankkeen budjetin käyttöön.

Nyt rahoitetuissa hankkeissa myönnetty rahoitus käytetään muun muassa materiaalien valmistamiseen ja testaamiseen, prototyyppien valmistuskustannuksiin ja validointiin liittyvään mittalaitehankintaan, data-analytiikan kehittämiseen sekä kliinisen kokeen suunnitteluun ja resursointiin.

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön rahoituksen saamisen edellytyksenä on ollut hankkeille myönnetty Business Finlandin kaupallistamisrahoitus (R2B, aiemmin TUTLI – tutkimuksesta uutta liiketoimintaa). Business Finlandin kokonaisrahoitus säätiön rahoituksen saaneille hankkeille on tänä vuonna yhteensä 1,9 M€.

Viimeksi päivitetty: 10.12.2021