Ryhdy mentoriksi opiskelijalle – hae 17.11. mennessä

Haluatko jakaa osaamistasi työelämästä, työnhausta ja urasuunnittelusta valmistumassa olevalle opiskelijalle? Jos olet ollut työelämässä mukana vähintään kolme vuotta ja sinulla on korkeakoulututkinto, voit ilmoittautua mukaan Oulun yliopiston perinteikkääseen mentorointiohjelmaan. Parhaillaan noin sata opiskelijaamme etsii itselleen mentoria, mikä on ennätysmäärä ohjelman historiassa.

Mentorit saavat sparrattavakseen maisterivaiheen opiskelijan. Mentorointiohjelma kestää puoli vuotta, jonka aikana mentori tapaa opiskelijan vähintään kolme kertaa. Opiskelijan vastuulla on ehdottaa tapaamisajankohtia sekä pohtia alustavia kysymyksiä sekä aiheita tapaamisille.

Oulun yliopisto järjestää kaikille mentoripareille yhteisen aloitus-, väli- ja päätöstilaisuuden, jossa voi verkostoitua muiden kanssa.

Jos sinulla on jo mielessäsi Oulun yliopiston opiskelija, jota voisit mentoroida, teidät yhdistetään automaattisesti. Muutoin etsimme sinulle sopivan mentoroitavan.

”Toivomme runsaasti hakemuksia eritaustaisilta työelämän osaajilta, sillä haluamme taata jokaiselle hakemuksen tehneelle opiskelijalle mentorin ja tukea opiskelijoita työelämään siirtymisessä. Mentorina saat olla oma itsesi, tärkein ominaisuus on aito halu auttaa opiskelijaa. Mentorointiohjelma on ollut todella pidetty, ja monet mentorointiparit jatkavat yhteydenpitoa myös ohjelman jälkeen”, kertoo alumnikoordinaattori Henna Rannanpää.

Mentoriksi voi ryhtyä kuka tahansa, vaikka oma urapolku olisikin ollut epätyypillinen tai mutkikas. Mentoroinnin tavoitteena on auttaa opiskelijaa pohtimaan omaa uraansa ja tavoitteitaan. Mentorointi antaa myös mentorille uusia näkökulmia ja virtaa omaan ammatilliseen kehittymiseen ja työuraan. Monissa työyhteisöissä mentorina toimiminen nähdään myös esimiestaitojen kehittämisenä.

Oulun yliopiston mentorointiohjelma on alkanut vuonna 1999 kauppatieteellisen koulutusalan mentorointiohjelmasta, josta se on laajentunut koko yliopiston laajuiseksi.

Mentorointiohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä ei makseta palkkaa tai matkakorvauksia.

Lue lisää ja hae mukaan 17.11. mennessä.

Viimeksi päivitetty: 23.11.2023