Siirtohaun kautta voi vaihtaa tutkinto-ohjelmaa tai pääainetta

Yliopistojen kevään siirtohaku kandidaattiopintoihin avautuu 2.5.2022 ja jatkuu 16.5.2022 saakka.

Siirtohaussa kandidaattiopiskelija voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa tai pääaineen tai suuntautumisen vaihtoa tutkinto-ohjelman sisällä.

Oulun yliopiston kandidaatin tutkinto-ohjelmiin voi pyrkiä siirtohaun kautta. Valintaperusteet ja siirtohakuun osoitettujen opiskelupaikkojen määrä vaihtelevat ohjelmittain.

Siirtohaun kautta voi myös vaihtaa opinnot yliopistosta toiseen samalle tai lähialalle.

Siirtohaussa mukana olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet siirtohakuun

Viimeksi päivitetty: 25.4.2022