Sivuainehaku

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden sivuainehaku KTK:n opintoihin lukuvuodelle 2022-2023 on auki 14.2.2022 klo 8 - 4.3.2022 klo 15. Info järjestetään pe 28.1.2022.
  • Tiedekunnan suomenkielinen sivuaineinfo pidetään pe 28.01.2022 klo 14-16 etänä.
  • ZOOM-linkki löytyy sähköpostista (saapunut 19.1.2022).
  • Aiheena aluksi muiden tiedekuntien tarjonta lyhyesti. Sen jälkeen oman tiedekunnan sivuainehausta keväällä 2022.
  • Toisen kerran info järjestetään ke 16.2.2022 klo 15-16 etänä. ZOOM-linkki löytyy sähköpostista.
  • Toisessa infossa käydään läpi ainoastaan tiedekunnan omaa sivuainehakua.
  • Infojen materiaali lisätään verkkosivulle https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot infon jälkeisellä viikolla.
  • Sivuainehaku on auki 14.2. klo 8 - 4.3.2021 klo 15 kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille ja haku tapahtuu Webropol-lomakkeella, jonka linkki löytyy sivuaineopintojen verkkosivuilta.
  • Sivuaineiden vastuuhenkilöt markkinoivat sivuaineitaan ja vastaavat sisältöjen tiedottamisesta. Eli KTK:n sivuaineiden sisältöjä ei käydä läpi infossa. Voit tutustua lukuvuoden 21-22 sivuainekuvauksiin https://opas.peppi.oulu.fi/fi/sivuainetarjonta-ja-muut-opintokokonaisuudet/18714. Markkinointia varten ollaan avaamassa Moodle-työtilaa, josta lisätietoa myöhemmin.

Ennen infoa ei anneta ohjausta sivuainehakuun liittyen. Osallistu infoon ja tutustu infossa olevaan materiaaliin. Mikäli vielä sen jälkeen on kysyttävää, hyödynnä koulutussuunnittelijoiden vastaanottoaikoja tai laita viestiä osoitteeseen study.education(at)oulu.fi. Mikäli ryhmässänne on useampia opiskelijoita, jotka kaipaavat lisätietoa, ehdottakaa yhteistä ohjausaikaa.

Viimeksi päivitetty: 20.1.2022