Sivuainekokeet humanistisessa tiedekunnassa, kevät 2024

Humanistisen tiedekunnan sivuainekokeiden tiedot löytyvät Sivuaineopinnot -sivulta.

Humanistisessa tiedekunnassa tänä keväänä järjestettävien sivuainekokeiden ajankohdat, ilmoittautumisohjeet ja muut tiedot on nyt pääosin päivitetty Sivuaineopinnot -sivulle: https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opintojen-suorittaminen/sivuaineopinnot#161.

Suuri osa humanistisen tiedekunnan sivuaineista on ns. vapaita sivuaineita, joihin ei ole hakua.

Sivuaineet opinto-oppaalla: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/sivuainetarjonta-ja-muut-opintokokonaisuudet/18714?period=2024-2025

Alla olevassa listassa ovat humanistisen tiedekunnan haettavat/rajoitetut ja vapaat sivuaineet. Kattavin tieto on opinto-oppaalla (Huomioi etenkin Tietoa opinnoista -välilehti kunkin sivuaineen kohdalla).

Sivuaineet, joissa opinto-oikeus on haettava tai rajattu:

 • historia / tieteiden ja aatteiden historia (vapaa sivuaineoikeus historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, muut hakevat sivuaineoikeutta osallistumalla sivuainekokeeseen)
 • englannin kieli
 • saksan kieli ja kulttuuri
 • informaatiotutkimus
 • ruotsin kieli
 • pohjoissaame
 • ranskan kieli
 • suomen kieli
 • suomi toisena ja vieraana kielenä (ei hakua, mutta suomen kielen perusopinnot 25 op tulee olla suoritettu ennen opiskelun aloittamista)
 • viestintä (HUOM: seuraava sivuainevalinta on syksyllä 2025 -- haku tapahtuu ilmoittautumalla Pepissä kurssille 695100P Johdatus viestintään)
 • logopedia (kahdeksan paikkaa, joista kiintiöidään neljä erityispedagogiikan opiskelijoille ja kaksi psykologian opiskelijoille, haku erillisen opiskeluoikeuden hakulomakkeella Eformissa)
 • monimediainen luova kerronta (sivuaineeseen on haku, josta tiedotetaan erikseen myöhemmin)
 • politiikkatieteet (HUOM: opinto-oikeus on vain historian ja tieteiden ja aatteiden historian opiskelijoilla, ei hakua)
 • kulttuuriantropologia, aineopinnot (kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteiset perusopinnot 25 op on vapaa sivuaine, kulttuuriantropologian aineopintoihin haetaan tekemällä vapaamuotoinen hakemus oppiaineen professorille)
 • työelämäsuomi (ei hakua, mutta tarkoitettu ei-äidinkielisille suomen oppijoille, kuten kv. maisteriohjelmien opiskelijoille sekä kv. henkilökunnalle)
 • Culture and Communication in the Nordic Countries (ei hakua, mutta suunnattu kansainvälisille opiskelijoille)

Vapaa sivuaineoikeus (voit ilmoittautua suoraan toteutuksille Pepissä):

 • arkeologia
 • digitaaliset ihmistieteet
 • elokuva ja luovat mediat
 • elämänkatsomustieto
 • filosofia
 • humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus (osa opinnoista opiskellaan ristiinopiskeluna Lapin yliopistossa: haettava ristiinopiskeluoikeutta Lapin yliopiston kursseille)
 • inarinsaame
 • kansainvälinen yritysviestintä
 • kirjallisuus
 • kulttuuriperintö
 • latina (suoritettavissa kaksi opintojaksoa, eli ei sivuainekokonaisuutta)
 • osteologia
 • pohjoissaame vieraana kielenä
 • saamelainen kulttuuri
 • Scandinavian Studies
 • työelämäopinnot
 • yleinen kielitiede
Viimeksi päivitetty: 21.3.2024