Erillinen opiskeluoikeus

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillisen opiskeluoikeuden hakuprosessi riippuu siitä, onko sinulla tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa.

Ei voimassa olevaa tutkinnon- suorittamisoikeutta Oulun yliopistossa

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillinen opiskeluoikeus kirjataan niihin opintojaksoihin tai -kokonaisuuteen ja seuraavaan toteutusaikaan, joiden suorittamista varten oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia, eikä erillinen opiskeluoikeus anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Opiskeluoikeus myönnetään, jos opintokokonaisuudella tai -jaksolla on tilaa.

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan Eforms-järjestelmässä. Kirjaudu Eforms järjestelmään, kirjaudu suomi.fi palvelun avulla ja valitse: "Erillisen opiskeluoikeuden hakemus" -lomake. Hakemukseen tulee liittää liitteeksi todistukset haettaviin opintoihin liittyvistä taustaopinnoista (esim. opintosuoritusote, tutkintotodistus tai vastaava). HUOM! Samalla hakemuksella voi hakea erillistä opiskeluoikeutta vain yhden tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin. Jos haet usean eri tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin, tulee sinun täydentää oma hakemus jokaiseen tiedekuntaan. 

Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen. Maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia täydentävistä opinnoista: Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus (794/2004, 19 §).

Henkilö, jolle myönnetään erillinen opiskeluoikeus, saa päätöksen yhteydessä sähköpostitse maksuohjeet. Opiskeluoikeus kirjataan vasta sen jälkeen, kun opintojen maksu on vastaanotettu, virkailija merkitsee myös opiskelijan suoraan läsnäolevaksi yliopistossa. Opintojen hinta peritään EduStore-verkkokaupan kautta. Opiskeluoikeuden myöntää koulutusdekaani tai Kieli- ja viestintäkoulutuksen edustaja. Opintoihin on jatkuva haku. Hakemus tulee lähettää viimeistään kolme viikkoa ennen opintojakson alkamista. 

Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena.

Mikäli sinulle myönnetään erillinen opiskeluoikeus:

 • kirjataan opiskeluoikeutesi opintotietojärjestelmään vasta sen jälkeen, kun opintojen maksu on vastaanotettu
 • saat yliopiston käyttäjätunnuksen, kun opiskeluoikeus alkaa
 • erillisen opiskeluoikeuden mukaisille opintojaksoille ilmoittaudutaan Peppi -järjestelmässä.
 • tarkista Kelan sivuilta oletko oikeutettu opintotukeen tai ateriatukeen.   

Läsnäoleva tutkinto-opiskelija Oulun yliopistossa

Läsnäoleva Oulun yliopiston tutkinto-opiskelija voi halutessaan hakea erillistä opiskeluoikeutta toisen tiedekunnan tarjoamiin opintoihin. Läsnäolevalle tutkinto-opiskelijalle opiskeluoikeus on maksuton. 

Sivuainetarjonnasta löytyy lisätietoa opinto-oppaasta

Läsnäoleva opiskelija hakee erillistä opiskeluoikeutta Eforms-järjestelmässä. Kirjaudu Eforms järjestelmään, yliopiston O365 opiskelijan käyttäjätunnuksellasi ja valitse: "Erillisen opiskeluoikeuden hakemus" 

Opiskelijalta kysytään lomakkeella seuraavat tiedot:

 1. Henkilö- ja osoitetiedot.
 2. Haettavan opiskeluoikeuden tiedot (opintojakson tai -kokonaisuuden koodi, nimi sekä laajuus). Ohje pyytää listaamaan vain yhden tiedekunnan opintoja yhdelle hakemukselle. 
 3. Perustelut miksi opintoja tarvitaan. Perustelujen alta löytyy myös lisätietokenttä, jota voi käyttää tarvittaviin tarkennuksiin tms.
 • Perusteluiden liitteeksi suositellaan liittämään koulutussuunnittelijan tai omaopettajan hyväksymä HOPS.

Opiskelija lähettää hakemuksen johtavalle koulutusasiantuntijalle (valitsemalla "seuraava käsittelijä" -kohtaan sen vastuuhenkilön nimen) siihen tiedekuntaan, minkä opintoihin on hakemassa. 

Halutessasi lisätietoja, etsi oman tutkinto-ohjelmasi yhteystiedot ja ole yhteydessä ko. tiedekunnan koulutuksen lähipalveluihin

Sinulle

Humanistinen tiedekunta

Joissakin humanistisen tiedekunnan oppiaineisssa erillisen opiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu lähtötasokoe.

 

  Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Lääketieteellinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Luonnontieteellinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Teknillinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Informaatiotutkimus

   

  • Informaatiotutkimuksen lähtötasokokeen suorittaminen on edellytyksenä erillisen opiskeluoikeuden myöntämiselle. Koe järjestetään keväisin (toukokuussa). Tietoa lähtötasokokeesta on Sivuaineopinnot-sivulla.

   Aineenopettajakoulutus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Oppimistieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Luokanopettaja

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Psykologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Learning, Education and Technology

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Musiikkikasvatus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Erityispedagogiikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Intercultural Teacher Education

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Varhaiskasvatus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Education and Globalisation

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Business Analytics MSc (Tech)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Digitalisation, Computing and Electronics

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Lääketieteen tekniikka DI

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tietojenkäsittelytiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tietotekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Hammaslääketiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Hyvinvointitekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Lääketiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Lääketieteen tekniikka TtM

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Terveystieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kauppatieteet KTK

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kauppatieteet KTM

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus, LuTK

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Matemaattiset tieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Maantiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Biologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Fysikaaliset tieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus, kemia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Arkkitehtuuri

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Geotieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kaivos- ja rikastustekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kemia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Konetekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Prosessi- ja ympäristötekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tuotantotalous

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Biokemia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus, HuTK

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Arkeologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Englannin kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Historia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kirjallisuus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kulttuuriantropologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Logopedia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Ruotsin kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Saamelainen kulttuuri

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Saamen kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Saksan kieli ja kulttuuri

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Suomen kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tiedeviestintä, FM

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tieteiden ja aatteiden historia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.