Erillinen opiskeluoikeus

Erillinen opiskeluoikeus antaa oikeuden opiskella erillisen opintokokonaisuuden tai tiettyjä opintojaksoja ilman tutkinnonsuoritusoikeutta. Tiedekunnat voivat myöntää määräaikaisia erillisiä opiskeluoikeuksia sellaisiin opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin, jotka eivät ole tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena.

Erillinen opiskeluoikeus

Kelpoisuuden tuottavat opinnot

Haku erillisiin aineenopettajan pedagogisiin opintoihin järjestetään vuosittain Opintopolussa. Oulun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat hakeutuvat aineenopettajan pedagogisiin opintoihin oman tiedekuntansa sisäisessä haussa.

Haku opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden ja joiden valintaperusteena ei edellytetä opetettavan aineen opintoja, järjestetään samoin Opintopolussa vuosittain.

Erillistä opinto-oikeutta ei myönnetä seuraaviin kelpoisuuden tuottaviin opintoihin:

 • Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot
 • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
 • Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot
 • Musiikin aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot
 • Opettajan pedagogiset opinnot

Sinulle

Humanistinen tiedekunta

Joissakin humanistisen tiedekunnan oppiaineisssa erillisen opiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu lähtötasokoe.

  Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Luonnontieteellinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Teknillinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Lääketieteellinen tiedekunta

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

  Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

  Informaatiotutkimus

  • Informaatiotutkimuksen lähtötasokokeen suorittaminen on edellytyksenä erillisen opiskeluoikeuden myöntämiselle. Koe järjestetään keväisin (toukokuussa). Tietoa lähtötasokokeesta on Sivuaineopinnot-sivulla.

   Biokemia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Maantiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Biologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Fysikaaliset tieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus, LuTK

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Laskennallinen biologia ja data-analyysi

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Matemaattiset tieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Prosessi- ja ympäristötekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tuotantotalous

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus, kemia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Arkkitehtuuri

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Geotieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kaivos- ja rikastustekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kemia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Konetekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus, HuTK

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Arkeologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Englannin kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Historia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kirjallisuus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kulttuuriantropologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Logopedia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Saksan kieli ja kulttuuri

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Ruotsin kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Suomen kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Saamelainen kulttuuri

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tiedeviestintä, FM

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Saamen kieli

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tieteiden ja aatteiden historia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Aineenopettajakoulutus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Oppimistieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Luokanopettaja

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Psykologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Learning, Education and Technology

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Musiikkikasvatus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Erityispedagogiikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Intercultural Teacher Education

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Varhaiskasvatus

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Education and Globalisation

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Business Analytics MSc (Tech)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Digitalisation, Computing and Electronics

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Lääketieteen tekniikka DI

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tietojenkäsittelytiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Tietotekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Hammaslääketiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Hyvinvointitekniikka

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Lääketiede

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Lääketieteen tekniikka TtM

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Terveystieteet

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kauppatieteet KTK

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   International Business Management (BSc EBA)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen (KTM)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Laskentatoimi (KTM)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Liiketoiminta-analytiikka (KTM)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Markkinointi (KTM)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Rahoitus (KTM)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Taloustiede (KTM)

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

   Kauppatieteet KTM

   Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.