Sotealan ammattilaisten hakuaikaa koltansaamen opintoihin on jatkettu - hakuaika päättyy 15.5.

Oulun yliopisto parantaa saamenkielisen sotealan henkilöstön saatavuutta järjestämällä saamen kielen ja kulttuurin koulutusta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle ja opiskelijoille. Koulutukseen on lisätty sotealan koltansaamen perus- ja aineopinnot, joiden hakuaikaa on jatkettu 15.5. saakka. Aiempaa koltansaamen kielitaitoa ei edellytetä.

Sotealan opintojen tarkoituksena on vahvistaa saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ammatillista kielitaitoa sekä kouluttaa suomenkielisestä sotealan henkilöstöstä saamenkielisiä ja saamelaiskulttuuria tuntevia ammattilaisia.

”Tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat toiminnallisen kielitaidon sekä omaksuvat kulttuurisensitiivisiä ja saamelaiskulttuurilähtöisiä työmenetelmiä”, kertoo yliopisto-opettaja Anna-Liisa Väyrynen Oulun yliopistosta.

Koltansaamen opinnot alkavat kielen alkeista, joten aiempaa koltansaamen kielitaitoa ei edellytetä. Opinnot ovat monimuoto-opintoja, eli lähiopetusta Inarissa, vuorovaikutteista etäopetusta, hybridiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opetus järjestetään päiväopintoina.

Sote-alan koltansaamen perusopinnot alkavat kesäkuussa 2024.

Saamen kielten koulutus on osa Sosiaali- ja terveysalan saamen kielen ja kulttuurin koulutushanketta, joka sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä miljoonan euron rahoituksen vuonna 2022. Oulun yliopiston Giellagas-instituutti järjestää hankkeen inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten opinnot. Muut hankkeen opinnot ovat alkaneet elokuussa 2023.

Giellagas-instituutilla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Lapin yliopisto vastaa omana osahankkeenaan koulutuksen sosiaali- ja terveysalan saamelaiskulttuurisista ja - yhteiskunnallisista erityiskysymyksistä. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppanina toimii Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Sote-alan koltansaamen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op

Viimeksi päivitetty: 30.4.2024