Suomen Akatemialta lähes 13 miljoonaa euroa Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialojen vahvistamiseen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi vuosille 2021-2026. Oulun yliopistolle myönnettiin 12,79 miljoonaa euroa tukemaan sen ennestään vahvoja tutkimusaloja, jotka liittyvät arktisuuteen, elinikäiseen terveyteen ja 6G:hen. Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi Oulun yliopiston hakemuksen erinomaiseksi.

Oulun yliopistolle profilaatiorahoitusta myönnettiin biodiversiteetin ja eliölajien yhteiselon tutkimukseen arktisella alueella (Anthropocene), ylipainoon liittyvän fibroosin eli arpeutumisprosessin tutkimukseen (Fibrobesity) sekä 6G:n mahdollistamien digitaalisten terveydenhuoltopalveluiden ja kestävien energiajärjestelmien tutkimukseen (6G-FSS). Yliopistoon ei siten synny uusia profiilialoja, vaan jo olemassa olevia tutkimuksen profiilialoja vahvistetaan.Arktisen biodiversiteetin ja eliölajien yhteiselon tutkimus käsittelee biologisen monimuotoisuuden prosesseja ja monilajista rinnakkaiseloa sekä biodiversiteettikadon ja ympäristömuutoksen hillitsemismahdollisuuksia. Tutkimus rakentuu vahvasti osaksi yliopiston Arctic interactions and global change -profiilialaa. Ylipainoon liittyvä fibroositutkimus on jatkoa yliopiston Fibrosis diseasome -profiilialalle, ja se yhdistää Oulun yliopiston ennestään vahvaa fibroosi-, hypoksia- ja ylipainotutkimusta. 6G-lippulaivassa puolestaan on luotu pohjaa tulevaisuuden tietopohjaiselle, tietoverkkoihin kytkeytyneelle yhteiskunnalle, jonka mahdollisuuksia sähköisille terveyspalveluille ja tulevaisuuden energiajärjestelmille nyt tutkitaan.Oulun yliopiston tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi iloitsee myönnetystä rahoituksesta.”Rahoitus osoittaa, että olemme onnistuneet hyvin määrätietoisessa yliopiston tutkimusprofiilin rakentamisessa. Tutkimusaiheemme ovat yhtä aikaa riittävän omintakeisia, tieteellisesti vahvoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä. Suuret kiitokset kaikille valmisteluun osallistuneille ja erityisesti tutkimusteemojen vetäjille Marko Mutaselle, Olavi Ukkolalle ja Johanna Uusimaalle.”Oulun yliopiston hakemus arvioitiin rahoituskierroksen 2. parhaaksi ja yliopistolle myönnetty rahoitussumma oli kierroksen 3. suurin. Paneeliarvion mukaan Oulun yliopiston hakemus oli erinomainen, ja kolmesta tutkimusalasta kaksi (Anthropocene ja Fibrobesity) sai kuusiportaisella arviointiasteikolla arvosanan 5/6 ja yksi tutkimusala (6G-FSS) arvosanan 6/6. Yliopisto sai arviointipaneelilta kiitosta erityisesti profiilialojen vahvuudesta suhteessa sekä yliopiston omaan strategiaan että kansalliseen agendaan, samoin kuin yliopiston omasta sitoutumisesta profiilialojensa vahvistamiseen.Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisrahoituksen tavoitteena on nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista sekä tukea tutkimuksen laadun kehittämistä vertaisarviointiin pohjautuen laajasti läpi yliopistokentän. Yliopistot valitsevat omien strategioidensa pohjalta alueet, joissa toteutettaviin toimiin ne hakevat rahoitusta. Rahoitusta myönnettiin nyt kuudennen kerran yhteensä 100 miljoonaa euroa 12 yliopistolle. Yliopistoille myönnetyt rahoitukset vaihtelevat 750 000 eurosta 28 miljoonaan euroon. Rahoituspäätöksissä otettiin huomioon arviointipaneelin lausuntojen ja paneelin asettaman hakemusten paremmuusjärjestyksen lisäksi myös mm. haettavan rahoituksen suhde yliopiston tutkimusrahoituksen kokonaisuuteen.Suomen Akatemian tiedote profiloitumisrahoituksesta 14.1.2021

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024