Suomen tiedepalkinto professori Heli Jantuselle

Suomen tiedepalkinnon 2019 saaja on professori Heli Jantunen Oulun yliopistosta. Palkinnon myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen Akatemian esityksestä. Palkinnon jakoi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Tiedefoorumi-tapahtumassa Helsingissä. Suomen tiedepalkinto on kahden vuoden välein myönnettävä, merkittävä tunnustus tieteellisestä työstä, joka annetaan Suomessa työskentelevälle tutkijalle tai tutkijaryhmälle. Palkinnon suuruus on tänä vuonna suuruudeltaan 100 000 euroa. Tiedepalkinto perustettiin vuonna 1997 ja se myönnettiin nyt 12. kerran osana Suomen tiedefoorumia.

Professori Heli Jantunen (s. 1958) väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2001 Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolla. 1980-luvulla suoritettujen monipuolisten maisteriopintojen jälkeen hän siirtyi 10 vuodeksi teollisuuteen, mistä palasi 2004 Oulun yliopistoon. Hän toimi ensin ryhmänjohtajana Infotech Oulussa, kunnes hänet nimitettiin 2006 professoriksi teknisen fysiikan osastolle ja 2008 nykyiseen tehtäväänsä Mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtajaksi. Heli Jantusen uralla tiede, sovellukset ja elinkeinoelämä kohtaavat innovatiivisella ja vaikuttavalla tavalla.

Heli Jantunen tunnetaan kansainvälisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Hän keskittyy elektroniikan valmistusmenetelmiin sekä uusien radiotaajuus- ja anturisovelluksien ja elektroniikan sovelluksien kehittämiseen. Jantusen ryhmässä kehitetyllä menetelmällä keraamikomponentteja kyetään aiemmasta poiketen valmistamaan huoneenlämmössä ja yhdistämään lämpöherkkiin elektroniikan puolijohde- ja polymeerimateriaaleihin.

Heli Jantunen on tehnyt yhteistyötä yli 40 teollisuuskumppanin kanssa ja hänellä on peräti 76 patenttia. Professori Jantusen tutkimus on kansainvälisesti verkottunutta, tieteellisesti korkealaatuista ja merkittävää. Hän on julkaissut 228 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, joihin on viitattu yli 5900 kertaa (Google Scholar 28.9.2018). Jantunen on ohjannut 14 väitöskirjaa ja lisäksi ollut kuudessa väitöstyössä toisena ohjaajana. Maisteritutkintoja hän on ohjannut yli 70. Parhaillaan hänellä on yli 30 maisteri-ja tohtoriohjattavaa. Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä hän on toiminut 23 kertaa niin Suomessa, Ruotsissa kuin Britanniassakin.

Heli Jantusen tutkimus on saanut merkittävää ulkopuolista rahoitusta, kuten erittäin kilpaillun Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n Advanced Grant -rahoituksen 2012, ERC Proof of Concept - rahoitukset 2015 ja 2018, sekä yli 30 muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian, Tekesin ja EU:n puiteohjelmien rahoittamaa hanketta. Jantunen on myös mukana vuonna 2018 aloittaneessa Langattomien verkkoteknologioiden kehittämiseen keskittyvässä 6G-lippulaivassa.

Professori Jantusen saamista lukuisista huomionosoituksista ja luottamustoimista mainittakoon ruotsalaisen Linköpingin yliopiston myöntämä tekniikan kunniatohtorin arvo vuonna 2014, taiwanilaisen National Taipei University of Technology -yliopiston kunniaprofessuuri 2017 - 2019, Teknillisten tieteiden akatemian jäsenyys 2013-, Word Academy of Ceramics -akatemian jäsenyys 2013-, maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) puheenjohtajuus 2013 -2018 sekä Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan jäsenyys 2010 - 2015. Kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin hänet on kutsuttu luennoijaksi tai session puheenjohtajaksi 45 kertaa.

-Korkeakoulutus ja tutkimus luovat uutta osaamista ja innovaatioita. Ne auttavat myös hyödyntämään globaalisti tuotettua tietoa. Uudet avoimet toimintatavat ja digitalisaation hyödyntäminen vaikuttavat merkittävällä tavalla koulutukseen, tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintakentästä tulee entistä kansainvälisempi ja kilpaillumpi, muistuttaa palkinnon jakanut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Heli Jantusen biografia löytyy (englanniksi) täältä jutun loppuosasta.

Professori Heli Jantunen haluaa tuoda tutkimustaan esille kahden tutkijansa kertomana.

Videossa Mikko Nelo ja Tuomo Siponkoski kertovat sähkökeraamien valmistuksesta ja siitä, kuinka uutta syntyy, kun insinööri ja kemisti törmäyttävät osaamistaan. Jantusen kehittämällä menetelmällä pystytään luomaan sähkökeraameja jopa huoneenlämmössä.

Viimeksi päivitetty: 22.4.2022