Syntymäkohorttitutkija, professori Eero Kajantie arvostetun eurooppalaisen tiedeakatemian jäseneksi

Oulun yliopiston elämänkaarilääketieteen professori Eero Kajantie on kutsuttu eurooppalaisen tiedeakatemian Academia Europaean jäseneksi.
Professori Eero Kajantie
Elämänkaarilääketieteen professori Eero Kajantie hyödyntää tutkimuksissaan erilaisia syntymäkohortteja, mukaan lukien kattavia Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoja.

Eero Kajantie on laajalti tunnettu ja arvostettu tutkija. Hänet tunnetaan elämänkaarilääketieteeseen, erityisesti keskosina syntyneisiin lapsiin ja aikuisiin liittyvästä tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Kajantiellä on lähes 500 vertaisarvioitua alkuperäisjulkaisua kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

Kajantien tärkein kiinnostuksen kohde on ennenaikaisesti eli keskosina syntyneiden lasten ja aikuisten terveys ja elämänkulku. Tutkimuksissaan hän hyödyntää laaja-alaisesti erilaisia syntymäkohortteja, mukaan lukien kattavia pohjoissuomalaisia syntymäkohorttiaineistoja. Hän tutkii myös sitä, miten tavalliset raskaushäiriöt, kuten raskausdiabetes, kohonnut verenpaine ja raskaudenaikainen masennus, vaikuttavat lapsen myöhempään terveyteen ja miten mahdollisia terveysriskejä voi pienentää.

Oulun yliopiston lisäksi Kajantie toimii tiimipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) ja vierailevana professorina Norjan teknis-luonnontieteellisessä yliopistossa (NTNU) Trondheimissa.

”Olen hyvin iloinen jäsenyydestä. Kutsu jäseneksi osoittaa arvostusta syntymäkohorttitutkimusta ja sen mahdollisuuksia kohtaan. Kunnia yksittäisen tutkijan jäsenyydestä kuuluu tietysti yhtä lailla tutkimusryhmälle, yhteistyökumppaneille ja työnantajille, joille haluan tässä yhteydessä lausua lämpimät kiitokset”, Eero Kajantie toteaa.

Academia Europaea on vuonna 1988 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on edistää ja levittää huippuosaamista eri tieteenaloilla kaikkialla maailmassa yleiseksi hyödyksi ja kaikenikäisten kansalaisten koulutuksen edistämiseksi. Se edistää tieteidenvälistä ja kansainvälistä tutkimusta ja neuvoo hallituksia ja kansainvälisiä järjestöjä tieteellisissä asioissa. Jäseniksi kutsutaan ansioituneita eturivin tutkijoita tarkan vertaisarvioinnin perusteella.

Jäseniä Academia Europaeassa on tällä hetkellä noin 5500 ja Suomesta heitä on 99. Oulun yliopistosta Academia Europaean jäseniä ovat emeritus akatemiaprofessori Kari Kivirikko, professori Johanna Myllyharju, tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi sekä akatemiaprofessori Guoying Zhao.

Viimeksi päivitetty: 7.5.2024