Syöpäsäätiöltä rahoitusta Oulun yliopiston syöpätutkimukseen

Syöpäsäätiö on jakanut tänä vuonna syöpätutkimukseen apurahoja ennätykselliset 7,35 miljoonaa euroa. Oulun yliopistosta rahoituksen sai kuusi tutkimusryhmää.

Syöpäsäätiö on jakanut tänä vuonna syöpätutkimukseen apurahoja ennätykselliset 7,35 miljoonaa euroa.

Oulun yliopistoon myönnettiin seuraavat rahoitukset:

Prof. Valerio Izzi ja tutkimusryhmä, 92 558 €, Matrisome phenotype switch in cancer: prognostic and therapeutic applications, 2-vuotiseen tutkimustyöhön.

Prof. Johanna Myllyharju ja tutkimusryhmä, 120 000 €, Collagen prolyl 4-hydroxylases and lysyl hydroxylases in pancreatic cancer progression and metastasis. 2-vuotiseen tutkimustyöhön.

Assoc. Prof. Daniela Ungureanu ja tutkimusryhmä, 117 000 €, Investigating new therapeutic vulnerabilities in ovarian cancer via targeting PI3K/RTKs signaling. 2-vuotiseen tutkimustyöhön.

LT Peppi Karppinen ja tutkimusryhmä, 180 000 €, Signaling by 2-oxoglutarate-analogue oncometabolites and hypoxia in cancer. 3-vuotiseen tutkimustyöhön.

M.Sc (Tech), PhD (on going) Md Ziaul Hoque ja tutkimusryhmä, 4 000 €, Staining Resilient Algorithms for Cancer Image Analysis in Digital Pathology. Väitöskirja-apuraha.

MSc Susanna Koivuluoma ja tutkimusryhmä, 4 000 €, Evaluating the role of rare candidate alleles discovered by whole-exome sequencing in hereditary breast cancer predisposition. Eksomisekvensoinnilla löydettyjen kandidaattialleelien merkitys perinnöllisessä rintasyöpäalttiudessa. Väitöskirja-apuraha.

Hakemuksia Syöpäsäätiölle tuli syksyn määräaikaan mennessä yhteensä 231 ja näistä tutkimusapurahahakemuksia oli 162 sisältäen suurapurahahakemukset, joita oli 11. Kliiniseen eli potilaaseen kohdistuvaan syöpätutkimukseen luokiteltavia hakemuksia oli 44 %.

Hakemusmäärät, erityisesti väitöskirja-apurahahakemuksien, ovat säätiön mukaan tänä vuonna palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Lue lisää Syöpäsäätiön sivuilta

Syöpäsäätiön myöntämät apurahat 2022

Viimeksi päivitetty: 24.11.2022