Tarvitsetko suosituksen yksilöllisistä opintojärjestelyistä? Opintopsykologien avoimet vastaanotot elokuussa järjestetään 16.8. ja 29.8.

Voit tulla ilman ajanvarausta hakemaan suosituksen yksilöllisistä opintojärjestelyistä. Ota mukaan tulostettu kopio asiantuntijalausunnosta, joka oikeuttaa sinut saamaan suosituksen.

Opiskelija voi terveydellisin perustein hakea yksilöllisiä opintojärjestelyjä opintojensa suorittamiseen ja arviointiin. Perusteita voivat olla mm. kuulo- näkö- tai muu aistivamma, luki- tai paniikkihäiriö tai ADHD.

Opintopsykologien avoimet vastaanotot elokuussa järjestetään Linnanmaan kampuksella Virransillalla (KK238) seuraavasti:

16.8.2023 klo 13-14:30
29.8.2023 klo 12:30-13:30

Voit tulla paikalle ilman erillistä ajanvarausta. Tuo tapaamiseen mukanasi tulostettu lääkärin, psykologin tai jonkun muun asiantuntijan todistus. Tapaamisessa pohditaan, mitä järjestelyjä tarvitset ja saat kirjallisen suosituksen sovituista järjestelyistä. Tyypillisiä suosituksia tilanteesta riippuen voivat olla esimerkiksi lisäaika tentissä ja kurssitöiden palautusajoissa, mahdollisuus vaihtoehtoiseen tapaan tenttiä tai luentomateriaalien saaminen etukäteen.

Lisätietoa opintojen saavutettavuudesta, tyypillisistä suosituksista sekä syksyn avoimista vastaanottoajoista täällä.

Viimeksi päivitetty: 14.8.2023