Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto yliopiston hakijamarkkinoinnille moninaisuuden edistämisestä

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on myöntänyt vuoden 2021 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon yliopiston hakijamarkkinoinnille. Palkinto on tunnustus hakijamarkkinoinnin pitkäjänteisestä työstä Oulun yliopiston kansainvälistämisessä ja kansainvälisten opiskelijoiden tasa-arvoisessa kohtelussa.

Yliopiston hakijamarkkinointitiimi on tehnyt pitkäjänteistä työtä suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon eteen kehittäessään yliopiston kaikkien alojen kansainvälistä ja kotimaista hakijamarkkinointia. Tunnuksenomaista heidän työssään on läheinen tiimityöskentely sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. He ovat luoneet ja kehittäneet Oulun yliopiston opiskelijalähettilästoimintaa monien vuosien ajan ja mielekkään tekemisen merkeissä tuoneet kotimaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita sekä lähemmäs toisiaan että lähemmäs yliopiston henkilökuntaa, muita yliopiston ystäviä ja opiskelupaikkaa miettiviä.

Hakijamarkkinoinnin tiimi on ollut osaltaan ideoimassa ja kehittämässä myös Oulun yliopistolle vuosittaista kummiperheohjelmaa sekä yliopistotason mentorointiohjelmaa. Molemmat ohjelmat edistävät tärkeällä tavalla kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä rikastuttavat tavallisten oululaisten elämää.

Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hakijamarkkinointiimi on ollut tärkeällä panoksellaan luomassa kuvaa Oulun yliopistosta paikkana, jossa opiskelee motivoituneita opiskelijoita eri kansallisuuksista ja taustoista. Niin kotimaisten kuin kansainvälisten opiskelijoiden tyytyväisyydestä yhteistyöhön kertoo se, että iso osa heistä haluaa edistää hakijamarkkinointia ja pitää yhteyttä myös virallisen kautensa loputtua.

Oulun yliopisto on jakanut tasa-arvopalkinnon vuodesta 2009 alkaen. Tavoitteena on auttaa yliopistolaisia tiedostamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tärkeys. Tasa-arvopalkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön hyväksi. Palkinnon (kunniakirja) luovutti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtaja, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Viimeksi päivitetty: 8.10.2021