Teknillisen tiedekunnan uudelleenjärjestelyt

Oulun yliopiston teknillistä tiedekuntaa koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen.

Teknillisessä tiedekunnassa muutosneuvottelut johtivat yhdentoista henkilön työsuhteen irtisanomiseen ja muutoksiin neljän henkilön työtehtävissä. Irtisanottavista kaksi henkilöä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja muut asiantuntija- ja tukihenkilöstöön.  Muutosneuvottelut kohdistuivat kaivannaisalan (Oulu Mining School) ja ympäristö- ja kemiantekniikan (ECE) tutkimusyksiköihin sekä tiedekunnan työpajaan ja hallintoon.

Tiedekunnan työpajan toiminta lakkautetaan. Pajan tarjoamat tutkimusta tukevat palvelut hankitaan jatkossa alihankintana. Tuotantotekniikan koulutusta suunnataan jatkossa enemmän virtuaaliseen valmistukseen, jolloin tarve pajan käytölle pienenee. Yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja ympäröivien konepajojen kanssa tiivistetään.

Muutosneuvotteluiden myötä tiedekunnan resurssit jaetaan uudella tavalla. Tiedekunnan hallinnollisia kuluja ja tilakuluja vähennetään, jotta suurempi osa perusrahoituksesta voidaan käyttää tutkimukseen ja koulutukseen.

Tavoiteltava kustannussäästö on noin 700 000 euroa vuosittain. Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 17.4.2023 aloittaa yhteistoimintalain tarkoittamat muutosneuvottelut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Viimeksi päivitetty: 27.6.2023