Tekoälyn käyttöä oppimisessa tutkitaan merkittävällä kansainvälisellä rahoituksella – Sanna Järvelä johtamaan huippututkimuksen keskusta

Sveitsiläinen Jacobs Foundation on myöntänyt runsaat 1,9 miljoonaa euroa tekoälyn käyttöä oppimisessa tutkiville professori Sanna Järvelälle Oulun yliopistosta ja professori Inge Molenaarille alankomaalaisesta Radboudin yliopistosta. Säätiön tuella perustetaan tutkimuskeskus, joka keskittyy tekoälypohjaisten oppimisteknologioiden tutkimukseen.
Professori Sanna Järvelä
Professori Sanna Järvelä

Järvelän ja Molenaarin johtama kansainvälinen CELLA-tutkimuskeskus (Center for Learning and Living with AI) toimii maailmanlaajuisen tutkijaverkoston tavoin. Keskus kokoaa yhteen oppimis- ja kasvatustieteiden, oppimisanalytiikan ja tekoälyn johtavia kansainvälisiä tutkijoita, joiden tavoitteena on tutkia ja kehittää tekoälypohjaisia oppimisteknologioita, kuten oppimisen vaiheita tukevia adaptiivisia järjestelmiä sekä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia auttaa oppimisessa. Tutkimuksessa keskitytään koululaisten ja opiskelijoiden oppimisen säätelyn taitojen kehittämiseen.

CELLAn toiminta on jo alkanut tutkijoiden rekrytoinnilla. Oulun yliopistoon on avoinna kaksi tutkijan paikkaa.

Professori Sanna Järvelän mukaan lasten ja nuorten kyky säädellä omaa oppimistaan ja siihen liittyviä taitoja on kriittisen tärkeää tekoälyn aikakaudella. ”CELLA-tutkimuskeskus mahdollistaa sen, että voimme hyödyntää alan perustutkimusta ja muokata tekoälypohjaisten oppimisteknologioiden tulevaisuutta ja siten auttaa lasten oppimista”, Järvelä sanoo.

”Oulun yliopistossa hyödymme erityisesti siitä, että pääsemme osaksi kansainvälistä oppimisteknologioiden tulevaisuuteen suuntaavaa verkostoa ja voimme tuoda siihen paitsi oppimisen perustutkimuksen antia, myös yliopistomme monitieteistä tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyötä.”

Kasvatustieteen professori Sanna Järvelä on kansainvälisesti johtavia oppimisen itsesäätelyn ja oppimisteknologian tutkijoita. Hän johtaa Oulun yliopistossa toimivaa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikköä (LET). Yksikössä tutkitaan oppimista ja teknologian hyödyntämistä oppimisen tukena. Tutkijat ovat oppimisen sosiaalisten, kognitiivisten ja motivationaalisten prosessien asiantuntijoita, jotka suunnittelevat teknologiaa hyödyntäviä oppimisen malleja käytäntöön.

Tekoälyohjattujen oppimistekniikoiden käyttö yleistyy kouluissa eri puolilla maailmaa. Koska laajamittaista tutkimusta ja käytettävissä olevia ratkaisuja ei vielä ole, tekoälyn mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi. Kouluissa tarvitaan teknologioiden ja pedagogiikan yhdistämistä. CELLA-tutkijat toimivat yhteistyössä koulujen ja Edtech- eli opetusteknologian alan yrittäjien kanssa.

CELLA-tutkimuskeskuksen partnereina toimii tutkimusryhmiä Münchenin teknillisestä yliopistosta Saksasta, Monashin yliopistosta Australiasta ja Keski-Floridan yliopistosta Yhdysvalloista. Yhteistyötä tehdään myös Kalifornian yliopiston Irvine (UCI) CERES-tutkimuslaitoksen (Connecting the EdTech Research Ecosystem) kanssa, joka edistää näyttöön perustuvaa teknologian käytön kehittämistä koulutuksessa.

Jacobs Foundation on sveitsiläinen maailman lasten ja nuorten yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia edistävä järjestö.

Viimeksi päivitetty: 28.2.2022